„Systemy ochrony zdrowia budowane są dla pacjentów”

„Systemy ochrony zdrowia budowane są dla pacjentów”

II Międzynarodowa konferencja PACJENCI.PRO „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”, 23 listopada 2022 r. – Dla Rzecznika Praw Pacjenta współpraca z jednostkami pozarządowymi jest niezwykle cenna – pełnią one...