WIEDZA.PRO

,,Organizacje pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Wzrost wartości i potencjału na przestrzeni lat, perspektywy na przyszłość” Warszawa, 2023 r.

plik PDF do pobrania

,,E-zdrowie: Jaką wartość w rozwój rozwiązań cyfrowych wnoszą doświadczenia pacjentów?”

13.07.2023

Pliki do pobrania

,,Jak sprawnie poruszać się w polskiej legislacji?” 

radca prawny Paulina Sosin-Ziarkiewcz

21.06.2023

Pliki do pobrania

„Barometr zaangażowania – w jakim stopniu i w jakiej formie organizacje
pacjentów zaangażowane były w wybrane procesy związane z kształtowaniem
systemu ochrony zdrowia w 2021 r.?”
Omówienie wyników i wniosków Raportu „Barometr zaangażowania organizacji
pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.”
dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak

13.04.2023

„Ocena etyczna badania klinicznego i zadania pacjentów / przedstawicieli organizacji pacjentów”  prof. dr. hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum

 

15.02.2023

Pliki do pobrania

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Głos pacjentów – Doświadczenia w Anglii. Krajowe i lokalne inicjatywy mające na celu zapewnienie, że głos pacjenta zostanie usłyszany i uwzględniony w NHS”
Josie Rudman

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Pozycja pacjenta na Słowacji”
Elena Marušáková

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO –„Znaczące zaangażowanie pacjentów. Doświadczenia z Republiki Czeskiej”
Anna Arellanesová

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Znaczenie zbiorowego głosu organizacji pacjentów”
Robert Hejzák

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – II PANEL DYSKUSYJNY: „Ekspertyza pacjentów. Jak możemy korzystać z doświadczeń
pacjentów i ich organizacji?”

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – I PANEL DYSKUSYJNY: „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Obszary i procesy
zaangażowania pacjentów – gdzie jesteśmy dzisiaj?”

23.11.2022

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO  „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”– oficjalne otwarcie

23.11.2022

„Czym są badania kliniczne i na czym polega ocena etyczna badania klinicznego?” prof. dr. hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum

27.10.2022

„Naczelna Komisja Bioetyczna – jej udział w opiniowaniu badań klinicznych w oparciu
o projektowaną ustawę
o badaniach klinicznych”
Eunika Książkiewicz, Agencja Badań Medycznych

27.10.2022

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Warsztaty on-line
„Zbiórki internetowe.
Jakie możliwości pozyskiwania funduszy dają nowe technologie?”

14.07.2020

Pliki do pobrania