EDUKACJA

HARMONOGRAM SZKOLEŃ BĘDZIE DOSTĘPNY WKRÓTCE

Organizacje pacjentów w Polsce mają świadomość, jak ważne są edukacja pacjentów i prawa pacjenta, dlatego zwracają uwagę na potrzebę poszerzenia wiedzy i rozwoju kompetencji swoich przedstawicieli, szczególnie w obszarach dotyczących zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, komunikacji, a także funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W ramach inicjatywy PACJENCI.PRO pragniemy udostępnić organizacjom pacjentów narzędzia edukacyjne służące wzmocnieniu ich kompetencji, a tym samym niezależności i samodzielności.

Edukacja i rozwijanie kompetencji organizacji pacjentów

Warsztaty i szkolenia dla organizacji pacjentów

Edukacja pacjentów i przedstawicieli organizacji ich zrzeszających to priorytet ze względu na ogromną rolę, którą odgrywają w polskim systemie ochrony zdrowia, dlatego w ramach projektu PACJENCI.PRO uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bogatego programu szkoleń i warsztatów budujących i rozwijających ich kompetencje m.in. w takich obszarach jak:

  • otoczenie prawne niezbędne do prowadzenia działalności,
  • zarządzanie strategiczne organizacją,
    pozyskiwanie funduszy,
  • realizacja projektów i kampanii,
  • komunikacja i budowanie wizerunku,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności,
  • prawa pacjenta,
  • rola organizacji w systemie ochrony zdrowia.

Program szkoleń będzie realizowany na poziomie podstawowym i zaawansowanym, co pozwoli na dostosowanie zakresu prezentowanych treści do potrzeb zgłaszanych przez uczestników. Szkolenia i warsztaty będą prowadzone w formule on-line. W strefie Materiały do pobrania udostępniamy materiały szkoleniowe, prezentacje, nagrania i inne zasoby powstające podczas sesji warsztatowych. Informacje o warsztatach i szkoleniach znajdą Państwo zarówno na naszej stronie WWW, jak i w kanałach social media: na Facebooku i Twitterze.

Seminaria z udziałem innych organizacji pozarządowych

W ramach PACJENCI.PRO pragniemy stworzyć przestrzeń do dzielenia się najlepszymi praktykami i umożliwić wymianę know-how między organizacjami. Podczas seminariów realizowanych w formule on-line chcemy oddać głos organizacjom, które osiągają sukcesy w różnych obszarach – stając się inspiracją i przykładem skutecznego działania.

Seminaria z udziałem innych organizacji pozarządowych

W ramach PACJENCI.PRO pragniemy stworzyć przestrzeń do dzielenia się najlepszymi praktykami i umożliwić wymianę know-how między organizacjami. Podczas seminariów realizowanych w formule on-line chcemy oddać głos organizacjom, które osiągają sukcesy w różnych obszarach – stając się inspiracją i przykładem skutecznego działania.

Doradztwo indywidualne

W ramach PACJENCI.PRO oferujemy organizacjom uczestniczącym w projekcie pakiet indywidualnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie zarządzania, fundraisingu i komunikacji. Chcielibyśmy, aby dzięki temu organizacje zrzeszające pacjentów i zorientowane na takie kwestie, jak edukacja pacjentów czy prawa pacjenta, wzmacniały swoje kompetencje, lepiej rozwiązywały problemy, z którymi mierzą się na co dzień, mogły efektywniej wdrażać własne pomysły, a także wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń.