Szanowni Państwo,

już w środę, 23 listopada w godz. 10:00-14:15 odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja PACJENCI.PRO
pt. „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”.

Wspólnie z Patronami Honorowymi Konferencji, Ambasadą Brytyjską w Warszawie i Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Mariuszem Gujskim zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu.

Podczas Konferencji zyskają Państwo wiedzę nt. wspólnych obszarów i procesów, w których doświadczenia organizacji pacjentów mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Reprezentanci zagranicznych organizacji pacjentów zapoznają nas z rozwiązaniami systemowymi w poszczególnych krajach i przedstawią ich wpływ na organizacje pacjentów. Opowiedzą także o roli i możliwościach włączania organizacji pacjentów w kształtowanie systemów ochrony zdrowia.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęli m.in.:

 • Anna Arellanesová, Prezes Rare Diseases Czech Republic
 • Marzanna Bieńkowska, Departament Komunikacji i Dialogu Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjent
 • mec. Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
 • Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia
 • Michał Byliniak, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 • Barbara Dziuk, Poseł na Sejm RP
 • prof. dr hab. n. med. JM Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Robert Hejzák, Prezes National Association of Patients Organizations
 • Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia
 • Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY Pacjenci
 • Eunika Książkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych
 • Anna Kupiecka, Prezes Fundacji OnkoCafe
 • Ewa Majewska, Redaktor naczelna onkorodzice.pl, Fundacja ISKIERKA
 • Beata Małecka-Libera, Senator RP
 • Elena Marušáková, Wiceprezes Association for the Protection of Patients’ Rights of the Slovak Republic, Słowacja
 • Joanna Parkitna, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w AOTMiT
 • Josie Rudman, reprezentująca brytyjskie National Health Service (NHS), Dyrektor
  New Hospitals Programme Transformation, NHS England and NHS Improvement
 • Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, fundatorka i prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS

Wystąpienia zagranicznych gości będą tłumaczone.
Pozostałe wystąpienia i panel dyskusyjny będą prowadzone w języku polskim.

Konferencja odbywa się online na platformie ZOOM.

Aby otrzymać link do spotkania, prosimy o rejestrację pod linkiem: https://tiny.pl/wc4zz

Z pozdrowieniami,

Zespół PACJENCI.PRO

***

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Ambasada Brytyjska w Warszawie, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.