Za nami warsztat zorganizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych i Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie odbyło się 27 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programu Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

Podczas warsztatu przedstawiciele organizacji pacjentów mieli możliwość zapoznania się z istotnymi dla pacjentów i organizacji pacjentów zmianami legislacyjnymi i innymi zagadnieniami. Wśród poruszanych kwestii znalazły się, m.in.:

  • W jaki sposób organizacje pacjentów będą zaangażowane w proces oceny etycznej badań klinicznych?
  • Jaką wiedzę nt. badań klinicznych powinna mieć organizacja, by móc aktywnie uczestniczyć w Komisjach Bioetycznych?
  • Jakie korzyści i jakie problemy / bariery zauważają organizacje pacjentów w związku z nową rolą w Komisjach Bioetycznych?
  • Jakie kompetencje organizacji pacjentów są niezbędne do włączania się w proces oceny badań klinicznych?
  • Jakiego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy o badaniach klinicznych oczekują organizacje pacjentów?

Na zaproszenie PACJENCI.PRO oraz ABM ważne zagadnienia dot. aktywnego udziału pacjentów w pracach Komisji Bioetycznych przybliżyli:

  • Eunika Książkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych,
  • dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych,
  • Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Tomasz Młynarski, Radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Rzecznika Praw Pacjenta, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT,
  • dr hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum.

Uczestnicy warsztatu, dzięki Dyrektor Marzannie Bieńkowskiej z Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Magdalenie Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci, mieli również okazję zapoznać się z działaniami Rad Organizacji Pacjentów – przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przy Ministrze właściwym do spraw zdrowia.

Swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą badań klinicznych podzielił się dr hab. n. med. prof. UKSW Marek Czarkowski oraz dr n. med. Elżbieta Bylina. Przedstawiciele organizacji zapoznali się m.in. z podstawami i zasadami badań, ścieżką rozwoju leków, fazami badań klinicznych i zadaniami poszczególnych zespołów, które przy nich pracują.

Oprócz praw, które posiada uczestnik badania klinicznego, ma on także obowiązki. Wśród nich jest poinformowanie badacza o obecnym stanie zdrowia, przebytych chorobach. Nie należy zatajać takich informacji. Jest to szalenie istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta. Czasami pacjenci boją się, że przez aktualny stan zdrowia zostaną wyłączeni z badania klinicznego. Należy być uczciwym. Jeżeli wymagamy tego od lekarza – musimy tego samego wymagać od siebie – powiedziała dr n. med. Elżbieta Bylina.

O Naczelnej Komisji Bioetycznej (NKB) i jej udziale w badaniach klinicznych w oparciu o projektowaną ustawę o badaniach klinicznych opowiedziała Eunika Książkiewicz.

– Dzięki badaniom klinicznym mamy dostęp do innowacyjnych terapii. Bez nich niemożliwy byłby postęp w medycynie. Każdy produkt leczniczy zanim zostanie udostępniony do użytku przez pacjentów, musi przejść przez badania kliniczne, które mają za zadanie potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych, innowacyjnych terapii – powiedziała Eunika Książkiewicz.

Mecenas Tomasz Młynarski z kolei wprowadził uczestników w tematykę legislacyjną dot. badań klinicznych, a także przedstawił nowe zadania Rzecznika Praw Pacjenta w związku z projektowaną ustawą.

Obejrzyj nagrania z wykładów:

„Czym są badania kliniczne i na czym polega ocena etyczna badania klinicznego?” prof. dr. hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum.

„Badania kliniczne – najważniejsze informacje dla pacjenta”, dr n. med. Elżbieta Bylina, Agencja Badań Medycznych 

„Powołanie Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta”, Marzanna Bieńkowska, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci

„Rola organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie”, dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

***

 

Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.pacjenci.pro, obserwowania profili PACJENCI.PRO na facebook.com, LinkedIn i Twitter, a także subskrypcji naszego kanału na platformie youtube.com, gdzie informujemy o organizowanych wydarzeniach i pozostałych aktywnościach.