Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Edukacja, wymiana doświadczeń, wsparcie dla organizacji pacjentów

PACJENCI.PRO na VI Kongresie Patient Empowerment

 

Za nami VI edycja Kongresu Patient Empowerment, którą Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO objęła patronatem.
Zachęcamy do zapoznania się
z relacją z VI Kongresu. 

 

Start zajęć w trzecim semestrze Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

 

Pierwsze zajęcia w ramach Akademii PACJENCI.PRO odbędą się już 24.02.2022. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz zapisywania się na zajęcia. 

 

Konferencja pt.: „System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”

 

Materiały informacyjne oraz nagranie z wydarzenia są już dostępne. Zachęcamy do zapoznania się. 

 

Raport PACJENCI.PRO

 

  • Czy zdrowie w Polsce może funkcjonować bez organizacji pacjentów?

  • Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Aktualności

Letnie Spotkanie Networkingowe

Letnie Spotkanie Networkingowe

Za nami kolejne spotkanie networkingowe. W gronie ponad 30 osób – przedstawicieli organizacji pacjentów, praktyków, ekspertów oraz koordynatorów projektu PACJENCI.PRO, mogliśmy wymienić się doświadczeniami, zapoznać się z platformą Access GAP, zgłębić tajniki Public Affairs, a także omówić korzyści jakie niesie za sobą współpraca między organizacjami zrzeszonymi na rzecz realizacji wspólnych celów.

Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia

Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał w dniu 27 marca br. Radę Organizacji Pacjentów. Jest to pierwsze w historii Ministerstwa Zdrowia stałe gremium, składające się w całości z przedstawicieli tych organizacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów do udziału w nowej inicjatywie. PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to projekt wspierający działalność instytucji reprezentujących prawa pacjentów w Polsce. Głos polskich pacjentów ma duże znaczenie, dlatego powstała inicjatywa, która wspiera niezależność reprezentujących ich organizacji oraz pomaga im w poszerzaniu kompetencji.

Projekt jest skierowany do każdej organizacji, która oferuje wsparcie dla pacjentów w Polsce. Jego głównym celem jest zaoferowanie pomocy merytorycznej oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń. Działania podejmowane w ramach inicjatywy mają na celu pomoc w rozwoju kompetencji tych instytucji poprzez wzmacnianie niezależności każdej z nich, a także poprzez wspieranie każdej organizacji pacjentów w działaniach podejmowanych w ramach celów statutowych. Każdy podmiot może na nas liczyć w obszarze wsparcia w postaci działań badawczych, szkoleniowych i doradczych prowadzonych w ramach projektu. Jednym z priorytetów inicjatywy PACJENCI.PRO jest – oprócz wspierania działalności organizacji pacjentów – wzmacnianie ich roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś, w czasie pandemii COVID-19, doświadczenie i głos pacjentówsą nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej legislacji? Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie pt. „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz dokumencie „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce”, opracowanych z inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, przez ekspertów HTA Consulting przy wsparciu merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta, we współpracy z organizacjami pacjentów.

 

Partnerzy projektu

Patronat Honorowy