Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Edukacja, wymiana doświadczeń, wsparcie dla organizacji pacjentów

Aktualności

„Ocena etyczna badań klinicznych i zadania organizacji pacjentów – w pytaniach i odpowiedziach”

Warsztat online PACJENCI.PRO we współpracy z Agencją Badań Medycznych i Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2023

Okrągły stół organizacji pacjentów na kluczowym kongresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia

Raport PACJENCI.PRO

 

  • Czy zdrowie w Polsce może funkcjonować bez organizacji pacjentów?

  • Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Rozmowy.PRO z Pawłem Kikosickim, dyrektorem Centrum e-Zdrowia

Rozmowy.PRO z Pawłem Kikosickim, dyrektorem Centrum e-Zdrowia

Z dyrektorem Centrum e-Zdrowia – Pawłem Kikosickim spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, jak organizacje pacjentów mogą włączyć się w tworzenie rozwiązań cyfrowych. Dyrektor Kikosicki wymieniając obszary działań CeZ wspomina m.in. o: projekcie ,,Pacjent w Centrum...

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów do udziału w nowej inicjatywie. PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to projekt wspierający działalność instytucji reprezentujących prawa pacjentów w Polsce. Głos polskich pacjentów ma duże znaczenie, dlatego powstała inicjatywa, która wspiera niezależność reprezentujących ich organizacji oraz pomaga im w poszerzaniu kompetencji.

Projekt jest skierowany do każdej organizacji, która oferuje wsparcie dla pacjentów w Polsce. Jego głównym celem jest zaoferowanie pomocy merytorycznej oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń. Działania podejmowane w ramach inicjatywy mają na celu pomoc w rozwoju kompetencji tych instytucji poprzez wzmacnianie niezależności każdej z nich, a także poprzez wspieranie każdej organizacji pacjentów w działaniach podejmowanych w ramach celów statutowych. Każdy podmiot może na nas liczyć w obszarze wsparcia w postaci działań badawczych, szkoleniowych i doradczych prowadzonych w ramach projektu. Jednym z priorytetów inicjatywy PACJENCI.PRO jest – oprócz wspierania działalności organizacji pacjentów – wzmacnianie ich roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś, w czasie pandemii COVID-19, doświadczenie i głos pacjentówsą nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej legislacji? Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie pt. „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz dokumencie „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce”, opracowanych z inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, przez ekspertów HTA Consulting przy wsparciu merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta, we współpracy z organizacjami pacjentów.

 

Partnerzy projektu

Patronat Honorowy