Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Edukacja, wymiana doświadczeń, wsparcie dla organizacji pacjentów

Aktualności

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2023

Okrągły stół organizacji pacjentów na kluczowym kongresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia

"Rola organizacji pacjentów w badaniach klinicznych – ocena etyczna"

Warsztat PACJENCI.PRO we współpracy z Agencją Badań Medycznych

Raport PACJENCI.PRO

 

  • Czy zdrowie w Polsce może funkcjonować bez organizacji pacjentów?

  • Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów do udziału w nowej inicjatywie. PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to projekt wspierający działalność instytucji reprezentujących prawa pacjentów w Polsce. Głos polskich pacjentów ma duże znaczenie, dlatego powstała inicjatywa, która wspiera niezależność reprezentujących ich organizacji oraz pomaga im w poszerzaniu kompetencji.

Projekt jest skierowany do każdej organizacji, która oferuje wsparcie dla pacjentów w Polsce. Jego głównym celem jest zaoferowanie pomocy merytorycznej oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń. Działania podejmowane w ramach inicjatywy mają na celu pomoc w rozwoju kompetencji tych instytucji poprzez wzmacnianie niezależności każdej z nich, a także poprzez wspieranie każdej organizacji pacjentów w działaniach podejmowanych w ramach celów statutowych. Każdy podmiot może na nas liczyć w obszarze wsparcia w postaci działań badawczych, szkoleniowych i doradczych prowadzonych w ramach projektu. Jednym z priorytetów inicjatywy PACJENCI.PRO jest – oprócz wspierania działalności organizacji pacjentów – wzmacnianie ich roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś, w czasie pandemii COVID-19, doświadczenie i głos pacjentówsą nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej legislacji? Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie pt. „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz dokumencie „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce”, opracowanych z inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, przez ekspertów HTA Consulting przy wsparciu merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta, we współpracy z organizacjami pacjentów.

 

Partnerzy projektu

Patronat Honorowy