Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Edukacja, wymiana doświadczeń, wsparcie dla organizacji pacjentów

Aktualności

Rusza VI semestr Akademii PACJENCI.PRO!

Rusza VI semestr Akademii PACJENCI.PRO!

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pacjentów do udziału w warsztatach Akademii PACJENCI.PRO. Szkolenia w ramach Akademii PACJENCI.PRO to kompleksowa oferta dedykowana dla organizacji pacjentów, mająca na celu wyposażenie w wiedzę i kompetencje, które pomogą...

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów do udziału w nowej inicjatywie. PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to projekt wspierający działalność instytucji reprezentujących prawa pacjentów w Polsce. Głos polskich pacjentów ma duże znaczenie, dlatego powstała inicjatywa, która wspiera niezależność reprezentujących ich organizacji oraz pomaga im w poszerzaniu kompetencji.

Projekt jest skierowany do każdej organizacji, która oferuje wsparcie dla pacjentów w Polsce. Jego głównym celem jest zaoferowanie pomocy merytorycznej oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń. Działania podejmowane w ramach inicjatywy mają na celu pomoc w rozwoju kompetencji tych instytucji poprzez wzmacnianie niezależności każdej z nich, a także poprzez wspieranie każdej organizacji pacjentów w działaniach podejmowanych w ramach celów statutowych. Każdy podmiot może na nas liczyć w obszarze wsparcia w postaci działań badawczych, szkoleniowych i doradczych prowadzonych w ramach projektu. Jednym z priorytetów inicjatywy PACJENCI.PRO jest – oprócz wspierania działalności organizacji pacjentów – wzmacnianie ich roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś, w czasie pandemii COVID-19, doświadczenie i głos pacjentówsą nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej legislacji? Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie pt. „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz dokumencie „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce”, opracowanych z inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, przez ekspertów HTA Consulting przy wsparciu merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta, we współpracy z organizacjami pacjentów.

 

Partnerzy projektu

Patronat Honorowy