Strefa użytkownika

„Kultura współpracy z pacjentami w Wielkiej Brytanii i w Polsce
– warsztat wymiany doświadczeń pacjentów”
plik PDF do pobrania

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Głos pacjentów – Doświadczenia w Anglii. Krajowe i lokalne inicjatywy mające na celu zapewnienie, że głos pacjenta zostanie usłyszany i uwzględniony w NHS”
Josie Rudman

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Pozycja pacjenta na Słowacji”
Elena Marušáková

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO –„Znaczące zaangażowanie pacjentów. Doświadczenia z Republiki Czeskiej”
Anna Arellanesová

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – „Znaczenie zbiorowego głosu organizacji pacjentów”
Robert Hejzák

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – II PANEL DYSKUSYJNY: „Ekspertyza pacjentów. Jak możemy korzystać z doświadczeń
pacjentów i ich organizacji?”

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO – I PANEL DYSKUSYJNY: „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Obszary i procesy
zaangażowania pacjentów – gdzie jesteśmy dzisiaj?”

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PACJENCI.PRO  „Pacjent jako ekspert w systemie ochrony zdrowia. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”– oficjalne otwarcie

„Czym są badania kliniczne i na czym polega ocena etyczna badania klinicznego?” prof. dr. hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum

„Naczelna Komisja Bioetyczna – jej udział w opiniowaniu badań klinicznych w oparciu
o projektowaną ustawę
o badaniach klinicznych”
Eunika Książkiewicz, Agencja Badań Medycznych

„Badania kliniczne – najważniejsze informacje dla pacjenta”
dr n. med. Elżbieta Bylina, Agencja Badań Medycznych

„Wykaz organizacji pacjenckich oraz Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych – nowe zadania Rzecznika Praw Pacjenta ważne dla pacjentów”
 mec. Tomasz Młynarski, Departament Prawny Rzecznika Praw Pacjenta

„Powołanie Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta”
Marzanna Bieńkowska, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci

„Rola organizacji pacjentów
w systemie opieki zdrowotnej
w Polsce i na świecie”
dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozmowy.PRO z Poseł RP Barbarą Dziuk

Rozmowy.PRO z Senator RP Beatą Małecką-Liberą

System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów  

Pliki do pobrania

Sponsoring w organizacjach pozarządowych

Pliki do pobrania

Ambasadorzy w działaniach organizacji pozarządowej

Pliki do pobrania

Victoria Thomas: zaangażowanie pacjentów w kształtowanie systemu opieki zdrowotnej w Anglii

10.11.2021

René Břečťán: sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi w Czechach  

10.11.2021

Kryzys w NGO – profilaktyka i reagowanie

Pliki do pobrania

Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych 

Pliki do pobrania

Urszula Jaworska: działać po to, by być słuchanym

26.08.2021

Jolanta Czernicka-Siwecka: organizacja pozarządowa jako partner biznesowy

 

29.06.2021

Podstawy systemu ochrony zdrowia w Polsce – warsztat dla organizacji pacjentów 

 

12.05.2021

Pliki do pobrania

Warsztat dla organizacji pacjentów nt. praktycznego wymiaru Raportu.PRO

 

21.04.2021

Pliki do pobrania

Premiera Raportu PACJENCI.PRO

 

03.02.2021

Pliki do pobrania

Inauguracja
Akademii PACJENCI.PRO

03.12.2020

Pliki do pobrania

Warsztaty on-line
„Planowanie i konstruowanie działań z zakresu zdrowia publicznego a pozyskiwanie źródeł finansowania”

12.10.2020

Pliki do pobrania

Warsztaty on-line
Jak prowadzić komunikację dotyczącą zbiórek internetowych?”

18.08.2020

Pliki do pobrania

Warsztaty on-line
„Zbiórki internetowe.
Jakie możliwości pozyskiwania funduszy dają nowe technologie?”

14.07.2020

Pliki do pobrania

Warsztaty on-line
„Komunikacja on-line organizacji pacjentów. Jak efektywnie wykorzystać możliwości pracy zdalnej?

05.06.2020

Warsztaty on-line
System ochrony zdrowia, 
a rola organizacji pacjentów.”

19.05.2020