PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 27 wiodących firm sektora farmaceutyczbnego, prowadzących działalnośćą badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceuyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNOZ) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstał 29 maja 2000 r.

Obecnie WNOZ prowadzi kształcenie na 5 kierunkach studiów: zdrowie publiczne, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo (studia licencjackie i magisterskie), oraz ratownictwo medyczne (studia licencjackie). Nauczanie realizowane jest w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).

W strukturach Wydziału znajduje się 25 Zakładów i Klinik. Jest on kluczową jednostką w strukturze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kształcącą nie tylko kadrę pracującą bezpośrednio z pacjentem, ale także specjalistów w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, posiadających zarówno szerokie kompetencje merytoryczne jak i organizacyjne.

Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje liczne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne przy współpracy między innymi z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Państwowym Zakładem Higieny- Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, Ministerstwem Zdrowia, a także licznymi organizacjami pozarządowymi.

Patronat honorowy

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta działa na rzecz ochrony praw pacjentów, by zapewnić trwały wzrost stopnia przestrzegania ich praw. Celem działania RPP jest też podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, a także stały rozwój Urzędu, zapewniający pacjentom odpowiedni poziom obsługi. Rzecznik dąży do tego, by w sposób nowoczesny, efektywny i sprawny rozwijać system ochrony zdrowia, uwzględniając potrzeby Polaków w obszarze: edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia.

Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów