RADA PROGRAMOWA

Małgorzata Gałązka – Sobotka,

 Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz
Center of Value Based Healthcare
Uczelnia Łazarskiego

Mariola Łodzińska

Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Rada Programowa PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów jest społecznym organem doradczym, którego rolą jest opiniowanie głównych kierunków działalności Akademii. Rada czuwa nad zapewnieniem najlepszego zrozumienia potrzeb organizacji reprezentujących środowiska pacjentów oraz zaoferowaniem im najwyższej jakości programu merytorycznego.
Radę Programowej tworzą uczestnicy systemu ochrony zdrowia – przedstawiciele czołowych instytucji, organizacji pacjentów, eksperci akademiccy i praktycy.

Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów