Nowy rozdział we współpracy organizacji pacjentów z instytucjami publicznymi zainicjowało Zarządzenie Rzecznika Praw Pacjenta, opublikowane 5 lutego 2020 r., powołujące Radę Organizacji Pacjentów. W Radzie zasiada 126 przedstawicieli organizacji pacjentów (stan na dzień 19.04.2023 r.). Z kolei w kwietniu 2022 r. Ministerstwo Zdrowia utworzyło pierwsze w swojej historii stałe gremium składające się z przedstawicieli organizacji pacjentów – Radę Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia. Liczy ona 15 członków wybieranych na 5-letnią kadencję.

W ramach inicjatywy PACJENCI.PRO powstały trzy opracowania, które dotyczą udziału oraz roli organizacji pacjentów w procesach kształtujących system ochrony zdrowia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Są to:

Temat współpracy na linii organizacje pacjentów – jednostki administracji podjęła również Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani w raporcie pt. ,,Organizacje pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Wzrost wartości i potencjału na przestrzeni lat, perspektywy na przyszłość”. Raport autorstwa dra hab. n. med i n. o zdr. Dominika Olejniczaka z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Anny Staniszewskiej z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego analizuje nie tylko dotychczasowe działania angażujące liderów organizacji pacjentów w zmiany systemowe, ale opisuje również międzynarodowe przykłady, które mogą posłużyć za wzór współpracy organizacji pacjentów z decydentami w Polsce.

W niniejszym opracowaniu m.in. podjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych działań na rzecz zaangażowania organizacji pacjentów w kreowanie rozwiązań w obrębie systemu ochrony zdrowia, a także wypracowania rekomendacji dla dalszego rozwoju w tym obszarze.

Włączanie organizacji pacjentów w tworzenie rozwiązań systemowych stanowi jeden z celów polityki zdrowotnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Czechach, Wielkiej Brytanii czy Grecji głos organizacji pacjentów jest mocny i słyszalny. Doświadczenie organizacji pacjentów działających w różnych obszarach terapeutycznych stanowi duży potencjał, który powinien być wykorzystany w kształtowaniu tych zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem:

Raport powstał przy wsparciu firmy Roche Polska i został udostępniony na potrzeby Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

***

Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.pacjenci.pro, obserwowania profili PACJENCI.PRO na FacebookLinkedIn i Twitter, a także subskrypcji naszego kanału na platformie YouTube, gdzie informujemy o organizowanych wydarzeniach i pozostałych aktywnościach.