Tomasz Kopiec

Posiadam wykształcenie prawnicze i politologiczne zdobyte na Uniwersytecie Łódzkim, studiuję Zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyłem liczne kursy i szkoleniaz zakresu negocjacji, komunikacji społecznej oraz zarządzania. Jestem panelistą konferencji dedykowanych problematyce ochrony zdrowia, Partnerstwa PublicznoPrywatnego oraz finansowania długu w sektorze finansów publicznych. 
Od 2002 roku jestem związany z sektorem ochrony zdrowia.Nabywałem doświadczenie między innymi w wiodących polskich firmach świadczących usługi restrukturyzacji finansowej dedykowane sektorowi finansów publicznych, w szczególności placówkom medycznym, w tym zakładom opiekuńczo-leczniczym, a także w kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wdrażałem i nadzorowałem procesy restrukturyzacji oraz optymalizacji w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce.Specjalizuję się w procesach restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz aspektach prawnych: funkcjonowania zakładowych organizacji związkowych. 
Wielokrotnie komentowałem sytuację w systemie ochrony zdrowia na łamach: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Forbesa

Prezes Zarządu Fundacji Systemu Aktywizacji Seniora,

Jestem twórcą:

 • IdeiSAS Systemu Aktywizacji Seniora
 • koncepcji Projektu „Smart City. Łódź przyjazna Seniorom 2020-204
 • ogólnopolskiej akcji w mediach społecznościowych #WspieramŁódzkichSeniorów

Na przestrzeni lat współpracowałem z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Uczelniami Wyższymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli, Związkiem Powiatów Polskich oraz instytucjami finansowymi BGK, EBI, Bankiem Światowym, ARP, pozyskując wielomilionowe środki na restrukturyzacje szpitali publicznych.

Wśród moich aktywności zawodowych chciałbym szczególnie wyróżnić:

 • wykorzystanie po raz pierwszy na rynku publicznej ochrony zdrowia instytucji subrogacji w celu przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej SP ZOZ
 • otrzymanie honorowego medalu od Prezydenta Suwałk za wkład w rozwój Szpitala
  uczestniczenie jako autoryzowany doradca w procesie sprzedaży przez Grupę Tauron zespołu przychodni ELVITA na rzecz Grupy PZU
 • przygotowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi założeń funkcjonowaniaoraz strategii rozwoju spółki: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.
 • opracowanie oraz wdrożenie szpitalom z województw: pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego wspólnych zasad księgowania oraz zakładowych planów kont
 • analiza strategii połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach
 • opracowanie strategii funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Dziecięcego SzpitalaKlinicznego w Warszawie po przeniesieniu z lokalizacji przy ulicy Działdowskiej oraz Litewskiej
 • ponad 60 programów optymalizujących funkcjonowanie publicznych szpitali
 • ponad 300 mln pozyskanych środków dla szpitali publicznych
 • organizacja licznych konferencji poświęconych problematyce optymalizacji w zarządzaniu w obszarze publicznej ochrony zdrowia

ponadto:

 • zarządzana przeze mnie Spółka AMG Centrum Medyczne oraz z Warbud SA została wybrana w ramach postepowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez Gminę Bobolice do zaprojektowania wybudowania oraz zarządzania DPS –pierwszy taki projekt w Polsce


  Zainteresowania:
  jestem od lat członkiem Polskiej Federacji Squasha i jako wielokrotnie utytułowany zawodnik poświęcam się w wolnym czasie pracy z najmłodszymi entuzjastami tej dyscypliny, jestem zawodnikiem badmintona oraz żeglarzem, miłośnikiem jazzu oraz kolekcjonerem klasycznych aut.