W gronie ponad 30 osób, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz ekspertów i koordynatorów projektu, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie – jak działać, by być słuchanym? Inspiracją do dalszej pracy w pokojach była rozmowa z prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, panią Urszulą Jaworską, która podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacji pacjentów zaangażowanej w budowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy pokojami, w których odbywały się dyskusje nt. tego, co wyróżnia organizacje wiarygodne i skuteczne, z perspektywy struktur wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Jedną z możliwości było również włączenie się do pokoju Hyde Park, aby omówić bieżące, ważne dla uczestników sprawy.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność!

Wkrótce przekażemy kolejne informacje na temat projektu PACJENCI.PRO

Przypominamy o możliwości dołączenia do drugiego semestru Akademii. Szczegóły dostępne są
pod tym linkiem. W przypadku problemów technicznych, serdecznie prosimy o wiadomość na adres: kontakt@pacjenci.pro

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących projektu.