Zapraszamy organizacje pacjentów do udziału w badaniu ankietowym

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli organizacji pacjentów, którzy zechcą wypełnić ankiety, zdobędziemy miarodajny i wiarygodny obraz aktualnej sytuacji organizacji pacjentów w naszym kraju. Uzyskane wyniki i ich analiza opracowane zostaną, jako część raportu przygotowanego we współpracy z HTA Consulting pt. Rola organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce na tle wybranych państw Europy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obowiązująca sytuacja epidemiczna jest dla wszystkich szczególnie trudna, a zwłaszcza dla pacjentów. To czas, w którym musimy zreorganizować swoje życie, aby zminimalizować skutki pandemii. Może to być jednak również dobry moment na podjęcie wspólnych działań i edukację, która w przyszłości posłuży polskim organizacjom pacjentów. Dlatego tym bardziej, zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Link do ankiety: https://pacjencipro.hta.pl/index.php/889242?token=U8YX4vc7mDYWGh1&newtest=Y&lang=pl 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 22.04.2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety, informacji udziela:

Paulina Rolska, HTA Consulting:  E: p.rolska@hta.pl, T: 602 644 578

Jeśli pojawią się pytania na temat programu PACJENCI.PRO, zachęcamy do kontaktu pod adresem: kontakt@pacjenci.pro.

PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest edukacja, wymiana doświadczeń i wsparcie organizacji pacjentów, w realizacji swoich celów statutowych oraz zwiększenia udziału w budowaniu systemu ochrony zdrowia. W ramach PACJENCI.PRO we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz firmą badawczą HTA Consulting, powstaje raport opisujący najlepsze wzorce systemowego zaangażowania organizacji pacjentów w innych krajach Europy wraz z rekomendacjami prawnych i systemowych rozwiązań gwarantujących udział organizacji pacjentów w kształtowaniu poszczególnych obszarów systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Partnerami projektu są Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

    Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

    Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

    W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

    Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów