ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie
pt. „Kultura współpracy z pacjentami w Wielkiej Brytanii i w Polsce – warsztat wymiany doświadczeń pacjentów” organizowanym pod patronatem honorowym Ambasady Brytyjskiej.

Naszymi gośćmi będą:

  • Josie Rudman, reprezentująca brytyjskie National Health Service (NHS), Dyrektor New Hospitals Programme Transformation (Pielęgniarki Naczelnej), NHS England and NHS Improvement
  • Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
  • Kacper Ruciński, Współzałożyciel Fundacji SMA, Członek Rady Strategicznej Fundacji SMA
  • Anna Gryżewska, Dyrektor Biura Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

21 września 2022 r. (środa), w godz.: 10:00-13:00
w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(sala 23 im. Prof. A. Dobrzańskiego, ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa).

AGENDA SPOTKANIA

CZĘŚĆ I: Otwarcie spotkania
10:00 – 10:05 Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników | Dominik Olejniczak, Anna Skoczylas-Ligocka
10:05 – 10:20 Słowo wstępu | Partnerzy Akademii PACJENCI.PRO i Patroni Honorowi Spotkania

  • Jakub Adamski, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • Przedstawiciel Ambasady Brytyjskiej
  • dr hab. Łukasz Czyżewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

CZĘŚĆ II: PERSPEKTYWA BRYTYJSKA
10:20 – 10:40 O jakości i bezpieczeństwie pacjentów – jaki wpływ ma pacjent na jakość w ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii?

  • Josie Rudman, Dyrektor New Hospitals Programme Transformation (Pielęgniarki Naczelnej), NHS England i NHS Improvement

10:40 – 11:00 Doświadczenia organizacji pacjentów działających w międzynarodowym środowisku

  • Kacper Ruciński, Fundacja SMA [10 min.]
  • Anna Gryżewska, Dyrektor Biura Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego [10 min.]

PRZERWA KAWOWA – 15 min.

CZĘŚĆ III: WARSZTAT
11:15 – 12:55 Warsztat wymiany doświadczeń | Zaproszeni goście i uczestnicy
Moderatorzy: Dominik Olejniczak, Anna Skoczylas-Ligocka
Kultura współpracy i dialogu| Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta
12:55 – 13:00 Podsumowanie spotkania | podziękowania za udział w spotkaniu
Moderatorzy: Dominik Olejniczak, Anna Skoczylas-Ligocka
13:00 Zakończenie spotkania

Warsztat jest organizowany stacjonarnie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału, wysyłając e-mail na adres
kontakt@pacjenci.pro.

Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski.

***

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej
współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod patronatem Rzecznika Praw
Pacjenta oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.