Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie
pt. „Rola organizacji pacjentów w badaniach klinicznych – ocena etyczna”.

Warsztat organizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych odbędzie się:

27 października 2022 r. (czwartek), w godz.: 11:00-14:00 w formie hybrydowej.


Spotkanie stacjonarne odbędzie się w sali 119 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa).

Zapisując się na wydarzenie, poznacie Państwo szanse i możliwości jakie stoją przed organizacjami pacjentów, które angażują się w proces badań klinicznych.

Zachęcamy do udziału w warsztacie w formule stacjonarnej. Osobiste spotkanie z ekspertami oraz przedstawicielami innych organizacji pacjentów stwarza warunki do efektywniejszej wymiany myśli, doświadczeń i dyskusji.

Wśród prelegentów wydarzenia:

  • Eunika Książkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych,
  • dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych,
  • Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Tomasz Młynarski, Radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Rzecznika Praw Pacjenta, Członek Rady Przejrzystości AOTMIT,
  • dr hab. Marek Czarkowski, Profesor UKSW, Collegium Medicum.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu, wysyłając e-mail z imieniem, nazwiskiem, a także nazwą organizacji i formą uczestnictwa (online lub stacjonarnie) na adres kontakt@pacjenci.pro.


Warsztat dostępy jest dla wszystkich organizacji pacjentów nieodpłatnie. Podobnie jak podczas innych wydarzeń stacjonarnych dla osób spoza Warszawy mamy możliwość pokrycia kosztów przejazdu PKP II klasy.

Do wydarzenia można również dołączyć online na ZOOM.

W przypadku jakichkolwiek pytań – pozostajemy do dyspozycji.

Zespół PACJENCI.PRO

***

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej
współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych, pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.