W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, partnerów projektu Akademia Rozwoju Organizacji PACJENCI.PRO, serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Jak wyrównać różnice we współpracy z instytucjami ochrony zdrowia?”, podczas którego zaprezentujemy wnioski płynące z raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.”.

Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia (czwartek) br. w godzinach 11:00-13:30 w formule online.

Raport powstał na podstawie badania, którego celem było określenie, w jakim stopniu i w jakiej formie organizacje pacjentów zaangażowane zostały w wybrane procesy związane z kształtowaniem systemu ochrony zdrowia w 2021 r. Badanie dotyczyło także oceny współpracy z instytucjami centralnymi, w tym identyfikacji barier utrudniających tę współpracę.

Do udziału w dyskusji nt. zmian we współpracy na linii organizacje pacjentów – agendy rządowe zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Perspektywę organizacji pacjentów przedstawią Iwona Czabak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marfan Polska, Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji MY Pacjenci, Wiceprzewodnicząca Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji To się Leczy, Monika Zamarlik, Prezes Zarządu Federacji Diabetyków.

Aby otrzymać link do spotkania, prosimy o wcześniejszą rejestrację: