Inspirujące historie, wymiana wiedzy i doświadczeń, dialog młodej i doświadczonej organizacji, wykład prawny dot. m.in. konsultacji społecznych i owocna dyskusja nt. roli organizacji pacjentów w Polsce – oto, co działo się podczas kolejnego spotkania z organizacjami pacjentów w ramach Projektu PACJENCI.PRO.

W spotkaniu poświęconym praktycznemu wymiarowi Raportu.PRO, które odbyło się 21 kwietnia, udział wzięło ponad 70 osób! Warsztat był okazją do wymiany wiedzyi doświadczeń dużych i małych organizacji. Marzanna Bieńkowska z biura Rzecznika Praw Pacjenta opowiedziała o tym, w jaki sposób Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi dialog z organizacjami pacjentów. Z kolei mec. Zuzanna Chromiecz kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński przybliżyła prawne aspekty funkcjonowania organizacji pacjentów w Polsce oraz zagadnienia związane z możliwościami aktywnego uczestniczenia pacjentów w kształtowaniu rozwiązań systemowych na gruncie polskiego i europejskiego prawa.

Wkrótce dostępne będą materiały z warsztatu: nagranie video z napisami oraz prezentacja!

Podczas warsztatu narodziły się liczne, ważne wątki do dalszej debaty. Dlatego wkrótce zorganizujemy kolejne spotkania w ramach Projektu PACJENCI.PRO.