Według Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.” zrealizowanego w ramach Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, jedną z barier w podejmowaniu współpracy przez organizacje pacjentów z instytucjami w 2021 r. był brak zasobów finansowych. Na ten czynnik wskazało 27% ankietowanych organizacji.

Zwłaszcza organizacje z mniejszych miejscowości borykają się z kwestią nierówności w dostępie do dofinansowania swojej działalności. Wsparciem dla realizacji działań organizacji pacjentów może być udział w otwartych konkursach na realizację zadań zlecanych przez samorządy lub instytucje państwowe lub pozyskanie dotacji na projekty z fundacji korporacyjnych lub od innych grantodawców.

Organizacje pacjentów, jak i inne organizacje pozarządowe, mogą pozyskiwać fundusze na swoje cele również z innych źródeł, np.:

  • dotacje,
  • odpłatna działalność pożytku publicznego,
  • działalność gospodarcza,
  • zbiórki publiczne,
  • darowizny pieniężne i dary rzeczowe,
  • sponsoring,
  • aukcje i SMSy charytatywne,
  • loterie fantowe,
  • pożyczki,
  • składki członkowskie.

Jedną z form pozyskiwania dodatkowego finansowania są granty i dotacje. W ramach Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO w zakładce WIEDZA.PRO przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik po grantach i dotacjach dla organizacji pacjentów, który grupuje cenne platformy i strony internetowe, gdzie organizacje pacjentów mogą znaleźć bazę konkursów dotyczącą dofinansowania różnorodnych projektów.

Granty i dotacje najczęściej przyznawane są w ramach otwartych konkursów, których ogłoszenia można znaleźć na stronach internetowych lub w biuletynie informacji publicznej przyznających je instytucji,  warto sprawdzić także wyszukiwarki, które prowadzą i aktualizują spis konkursów. Są to m.in. NGO.pl czy granty.pl. Szeroka lista dotacji z funduszy europejskich dostępna jest na portalu Mapa Dotacji. Informacje na ten temat można pozyskać również na grupach w social media, np. na Facebooku (grupa NGO) Konkursy. Granty. Dotacje.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy między Igorem Grzesiakiem, wiceprezesem Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej a Anną Skoczylas-Ligocką, przedstawicielką organizacji pacjentów, doradczynią Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozmową wideo i przygotowanym dokumentem.

Zapraszamy do: