Wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy wszystkie organizacje pacjentów na warsztat, który odbędzie się 21 kwietnia [środa] br., w godz. 10:00 – 13:15.  Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM.

Podczas wydarzenia porozmawiamy na temat zaangażowania organizacji pacjentów w proces tworzenia prawa w Polsce.

Poruszymy m.in. następujące tematy:

  • W jaki sposób instytucje publiczne, w tym Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi dialog
    z organizacjami pacjentów?
  • Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie
    w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej i europejskiej legislacji?
  • Jakie są podstawy prawne udziału obywateli w konsultacjach społecznych?

Wkrótce prześlemy szczegóły wydarzenia.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie daty w kalendarzu!

***

Unikatowy Raport „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” oraz Dokument „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce” to eksperckie opracowania, powstałe W ramach PACJENCI.PRO Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów. Opracowania z jednej strony dostarczają wiedzy o modelach zaangażowania organizacji pacjentów w Polsce, z drugiej – o rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, takich jak Czechy, Wielka Brytania, Holandia czy Kanada. Są więc dla organizacji pacjentów gotowym narzędziem, stanowiącym zbiór rozwiązań, dzięki którym mogą one stać się docenianym ekspertem w dyskusji o rozwiązaniach, służących pacjentom w całej Polsce.