POMOC PACJENTOM Z UKRAINY
BAZA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Wszystkie
Kardiologia
Neurologia
Diabetologia
Onkologia
Transplantologia
Choroby rzadkie
Hematologia
Psychologia / Psychiatria
Pozostałe

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
Chojnice
ul. Młyńska 23/1
89-600 Chojnice
tel.: +48 502 517 661
e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

www.slyszecbezgranic.pl/
www.facebook.com/slyszecbezgranic

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby ucha
• wsparcie osób głuchych

Zakres pomocy:
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie


Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie 22q11 Polska
ul. Radosna 49/1
60-591 Poznań
tel.: +48 696 410 364
e-mail: kontakt@22q11.pl

www.22q11.pl
www.facebook.com/22q11Polska/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby rzadkie
• choroby genetyczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu
• pomoc psychologiczna


Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”
ul. Husarii 32
02-951 Warszawa
tel.: +48 571 207 720
e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl

www.fundacjabadz.pl
www.facebook.com/fundacjabadz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Fundacja O!Rany
ul. Szarych Szeregów 14/59
85-829 Bydgoszcz
tel: +48 725 281 502
e-mail: fundacja@orany.eu

www.orany.eu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• rany niegojące się

Szczegóły działalności:
Niesienie pomocy przez wszechstronną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu niegojących się ran, profilaktykę powstawania ran oraz szerzenie wiedzy na temat ich leczenia.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii MARATON
ul. Elektoralna 26
00-892 Warszawa
tel.: +48 (22)620-64-35
e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl

www.fundacja-maraton.pl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• uzależnienia

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: +48 602 742 732
e-mail: biuro@federacjaonkologiczna.pl

www.federacjaonkologiczna.pl
www.facebook.com/ogolnopolskafederacjaonkologiczna/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby nowotworowe

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja SMA
ul. Przy Forcie 10 lok. 99
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 350 02 02
e-mail: info@fsma.pl

www.fsma.pl
www.facebook.com/fundacjasma

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• rdzeniowy zanik mięśni

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel: +48 666 896 909
e-mail: spchn@o2.pl

www.spchn.lbl.pl
www.facebook.com/biurospchn/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Serce Anielki
ul. Kamionkowska 7/15
03-805 Warszawa
tel.: +48 503 500 210
e-mail: serceanielki@gmail.com

www.fundacjaserceanielki.org
www.facebook.com/FundacjaSerceAnielki

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
•Transplantologia pediatryczna


Stowarzyszenie na RZECZ WALKI z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok
tel.: +48 888 654 925
e-mail: sanitas@onet.eu

www.sanitas.sanok.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSANITAS

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
ul. 1 Sierpnia 36B/52
02-134 Warszawa
tel.: +48 602 656 637
e-mail: listy@padaczka.pl

www.padaczka.pl
www.facebook.com/padaczkapl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• padaczka

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
ul. Nowowiejska 90/15
50-339 Wrocław
tel.: +48 505 031 043
e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com

www.rozoweokulary.org.pl
www.facebook.com/rozoweokularywroclaw

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• osoby z niepełnosprawnościami
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
Erazma Ciołka 10/112
01-401 Warszawa
tel.: +48 500 291 289
e-mail: celpio@go2.pl

www.spbs.com.pl
www.facebook.com/biurospbs

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• białaczka

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


FUNDACJA OMEALIFE Rak piersi nie ogranicza
Aleja Grunwaldzka 53
80-241 Gdańsk
tel.: +48 575752763
e-mail: biuro@omealife.pl

www.omealife.pl
www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
www.twitter.com/omealife

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory
• rak piersi

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

www.oswoicmiopatie.com
www.www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych


 

Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”
ul. Husarii 32
02-951 Warszawa
tel.: +48 571 207 720
e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl

www.fundacjabadz.pl
www.facebook.com/fundacjabadz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: +48 602 742 732
e-mail: biuro@federacjaonkologiczna.pl

www.federacjaonkologiczna.pl
www.facebook.com/ogolnopolskafederacjaonkologiczna/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby nowotworowe

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel: +48 666 896 909
e-mail: spchn@o2.pl

www.spchn.lbl.pl
www.facebook.com/biurospchn/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie na RZECZ WALKI z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok
tel.: +48 888 654 925
e-mail: sanitas@onet.eu

www.sanitas.sanok.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSANITAS

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
ul. Nowowiejska 90/15
50-339 Wrocław
tel.: +48 505 031 043
e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com

www.rozoweokulary.org.pl
www.facebook.com/rozoweokularywroclaw

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• osoby z niepełnosprawnościami
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie


FUNDACJA OMEALIFE Rak piersi nie ogranicza
Aleja Grunwaldzka 53
80-241 Gdańsk
tel.: +48 575752763
e-mail: biuro@omealife.pl

www.omealife.pl
www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
www.twitter.com/omealife

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory
• rak piersi

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-401 Warszawa
tel.: +48 500 291 289
e-mail: celpio@go2.pl

www.spbs.com.pl
www.facebook.com/biurospbs

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• białaczka

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia

Fundacja Serce Anielki
ul. Kamionkowska 7/15
03-805 Warszawa
tel.: +48 503 500 210
e-mail: serceanielki@gmail.com

www.fundacjaserceanielki.org
www.facebook.com/FundacjaSerceAnielki

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• transplantologia pediatryczna

Stowarzyszenie 22q11 Polska
ul. Radosna 49/1
60-591 Poznań
tel.: +48 696 410 364
e-mail: kontakt@22q11.pl 

www.22q11.pl
www.facebook.com/22q11Polska/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby rzadkie
• choroby genetyczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu
• pomoc psychologiczna


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

www.oswoicmiopatie.com
www.www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
Chojnice
ul. Młyńska 23/1
89-600 Chojnice
tel.: +48 502 517 661
e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

www.slyszecbezgranic.pl/
www.facebook.com/slyszecbezgranic

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby ucha
• wsparcie osób głuchych

Zakres pomocy:
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie


Fundacja O!Rany
ul. Szarych Szeregów 14/59
85-829 Bydgoszcz
tel: +48 725 281 502
e-mail: fundacja@orany.eu

www.orany.eu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• rany niegojące się

Szczegóły działalności:
Niesienie pomocy przez wszechstronną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu niegojących się ran, profilaktykę powstawania ran oraz szerzenie wiedzy na temat ich leczenia.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii MARATON
ul. Elektoralna 26
00-892 Warszawa
tel.: +48 (22)620-64-35
e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl

www.fundacja-maraton.pl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• uzależnienia

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Fundacja SMA
ul. Przy Forcie 10 lok. 99
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 350 02 02
e-mail: info@fsma.pl

www.fsma.pl
www.facebook.com/fundacjasma

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• rdzeniowy zanik mięśni

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
ul. 1 Sierpnia 36B/52
02-134 Warszawa
tel.: +48 602 656 637
e-mail: listy@padaczka.pl

www.padaczka.pl
www.facebook.com/padaczkapl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• padaczka

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia