POMOC PACJENTOM Z UKRAINY
BAZA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Wszystkie
Kardiologia
Neurologia
Cukrzyca
Onkologia
Transplantologia
Choroby rzadkie
Choroby genetyczne
Osoby starsze
Pediatria
Osoby z niepełnosprawnością
Choroby mięśni
Choroby układu płciowego
Wsparcie pacjentów
Uzależnienia
Psychologia / Psychiatria
Pozostałe

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
Chojnice
ul. Młyńska 23/1
89-600 Chojnice
tel.: +48 502 517 661
e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

www.slyszecbezgranic.pl/
www.facebook.com/slyszecbezgranic

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby ucha
• wsparcie osób głuchych

Zakres pomocy:
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie


Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie 22q11 Polska
ul. Radosna 49/1
60-591 Poznań
tel.: +48 696 410 364
e-mail: kontakt@22q11.pl

www.22q11.pl
www.facebook.com/22q11Polska/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby rzadkie
• choroby genetyczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu
• pomoc psychologiczna


Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”
ul. Husarii 32
02-951 Warszawa
tel.: +48 571 207 720
e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl

www.fundacjabadz.pl
www.facebook.com/fundacjabadz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Fundacja O!Rany
ul. Szarych Szeregów 14/59
85-829 Bydgoszcz
tel: +48 725 281 502
e-mail: fundacja@orany.eu

www.orany.eu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• rany niegojące się

Szczegóły działalności:
Niesienie pomocy przez wszechstronną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu niegojących się ran, profilaktykę powstawania ran oraz szerzenie wiedzy na temat ich leczenia.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii MARATON
ul. Elektoralna 26
00-892 Warszawa
tel.: +48 (22)620-64-35
e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl

www.fundacja-maraton.pl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• uzależnienia

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: +48 602 742 732
e-mail: biuro@federacjaonkologiczna.pl

www.federacjaonkologiczna.pl
www.facebook.com/ogolnopolskafederacjaonkologiczna/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby nowotworowe

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja SMA
ul. Przy Forcie 10 lok. 99
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 350 02 02
e-mail: info@fsma.pl

www.fsma.pl
www.facebook.com/fundacjasma

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• rdzeniowy zanik mięśni

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel: +48 666 896 909
e-mail: spchn@o2.pl

www.spchn.lbl.pl
www.facebook.com/biurospchn/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Serce Anielki
ul. Kamionkowska 7/15
03-805 Warszawa
tel.: +48 503 500 210
e-mail: serceanielki@gmail.com

www.fundacjaserceanielki.org
www.facebook.com/FundacjaSerceAnielki

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
•Transplantologia pediatryczna


Stowarzyszenie na RZECZ WALKI z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok
tel.: +48 888 654 925
e-mail: sanitas@onet.eu

www.sanitas.sanok.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSANITAS

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
ul. 1 Sierpnia 36B/52
02-134 Warszawa
tel.: +48 602 656 637
e-mail: listy@padaczka.pl

www.padaczka.pl
www.facebook.com/padaczkapl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• padaczka

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
ul. Nowowiejska 90/15
50-339 Wrocław
tel.: +48 505 031 043
e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com

www.rozoweokulary.org.pl
www.facebook.com/rozoweokularywroclaw

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• osoby z niepełnosprawnościami
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
Erazma Ciołka 10/112
01-401 Warszawa
tel.: +48 500 291 289
e-mail: celpio@go2.pl

www.spbs.com.pl
www.facebook.com/biurospbs

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• białaczka

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


FUNDACJA OMEALIFE Rak piersi nie ogranicza
Aleja Grunwaldzka 53
80-241 Gdańsk
tel.: +48 575752763
e-mail: biuro@omealife.pl

www.omealife.pl
www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
www.twitter.com/omealife

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory
• rak piersi

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja MATIO
ul. Celna 6
30-507 Kraków
tel.: +12 292 31 80
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl

www.mukowiscydoza.pl
e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

www.facebook.com/FundacjaMATIO
www.twitter.com/fundacjamatio
www.facebook.com/FundacjaMATIO

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• mukowiscydoza

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com
www.oswoicmiopatie.com
www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych


Fundacja Pokonać Endometriozę
ul. Bieniewicka 26
01-632 Warszawa
tel.: +48 506 162 802
e-mail: kontakt@pokonacendometrioze.pl

www.pokonacendometrioze.pl
www.facebook.com/fundacjapokonacendometrioze

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroby układu płciowego
• endometrioza

Szczegóły działalności:
Fundacja „Pokonać Endometriozę” działa od 2018 roku. Jej prezeską jest Lucyna Jaworska-Wojtas, która poświęciła wiele lat, szerząc świadomość endometriozy w Polsce – jeszcze przed założeniem fundacji nawiązała współpracę z Endometriosis Association oraz działała w Polskim Stowarzyszeniu Endometrioza.
Naszym celem jest pomoc chorym na endometriozę oraz ich rodzinom. Udzielamy pomocy w znalezieniu odpowiedniego lekarza — prowadzimy listę specjalistów oraz klinik, zarówno prywatnych, jak i publicznych, gdzie chore mogą liczyć na specjalistyczną opiekę. Zajmujemy się również szerzeniem świadomości endometriozy i współpracą z instytucjami rządowymi w zakresie stworzenia planu leczenia endometriozy.
W październiku 2021 roku uruchomiłyśmy zbiórkę podpisów pod petycją „6 postulatów dla 3 milionów” dotyczącą leczenia i diagnostyki endometriozy. Petycja, podpisana ponad 5700 osób, trafiła do Ministerstwa Zdrowia 3 grudnia.
Prowadzimy cykl webinarów „Niesiemy wiedzę”, które obejmują rozmowy ze specjalistami – od lekarzy ginekologów, torakochirurga, poprzez dietetyków, fizjoterapeutów, osteopatę, po spotkanie z psychologiem czy edukatorkami seksualnymi. Udało nam się porozmawiać o diagnostyce endometriozy, adenomiozie oraz o działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Endometriozy. Razem z IFMSA Poland zorganizowałyśmy również serię wykładów o endometriozie przeznaczoną dla studentów kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia o nazwie Yellowomb. W ramach akcji przeprowadzono badania pilotażowe na grupie studentów medycyny. Wszystkie nasze materiały są dostępne publicznie i za darmo w mediach społecznościowych.
Gościmy na wydarzeniach poświęconych promocji zdrowia — w 2021 roku odwiedziłyśmy Gdynię podczas Dnia Profilaktyki “Zadbaj o zdrowie”, a także Poznań w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40+”.
Zachęcamy do kontaktu z nami – każda historia i pytanie, które otrzymujemy, motywują nas do dalszego działania. Możecie skontaktować się z nami w mediach społecznościowych lub pod adresem email: kontakt@pokonacendometrioze.pl

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
tel.: +48 605 647 600
e-mail: info@fum.info.pl

www.fum.info.pl
www.facebook.com/fundacja.udaru.mozgu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• Możliwość komunikacji mailowej w języku ukraińskim i rosyjskim

Obszary działania:
• choroba Parkinsona
• choroby neurologiczne
• udar mózgu

Szczegóły działalności:

O Fundacji
Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. Jej misją jest poprawa sytuacji chorych po udarze oraz propagowanie zachowań zapobiegających chorobom naczyniowym mózgu. W tym celu Fundacja prowadzi liczne działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Fundacja Udaru Mózgu, jako jedyna polska organizacja jest członkiem Stroke Alliance for Europe oraz partnerem World Stroke Organization. Więcej informacji: www.fum.info.pl

Nasza wizja
Działamy aby w Polsce było mniej zachorowań na udar mózgu, a wszyscy dotknięci tą chorobą otrzymali pomoc, której wymagają.

Nasza misja
Naszą misją są wszelkie działania edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i postępowania, zwłaszcza w pierwszych minutach udaru, jak również działania poprawiające jakość życia po przebytym udarze.

Nasze wartości
W naszych działaniach opieramy się na profesjonalizmie, pasji, innowacji, wzajemnym szacunku oraz otwartości i współpracy, by skutecznie osiągać wytyczone cele.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Onkofundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
tel.: +48 789 414 406
e-mail: onko_ukraine@alivia.org.pl

www.alivia.org.pl/kampania/onkoukraina_pl
www.facebook.com/FundacjaAlivia
www.twitter.com/fundacja_alivia

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• białaczka
• nowotwory

Szczegóły działalności:

Naszym celem jest walka z rakiem. Działamy, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do najlepszej opieki onkologicznej. Bronimy godności chorych na nowotwory złośliwe oraz tworzymy narzędzia, dzięki którym mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia. Dodajemy odwagi!

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół „POMOST”
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź
tel.: +48 426 320 866
e-mail: pomost.s@poczta.fm

www.pomost-lodz.org
www.facebook.com/stowarzyszenie.pomost.lodz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• Schizofrenia
• choroby psychiczne
• uzależnienia
• dzieci
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:

Organizacja od ponad 20-tu lat wspiera osoby chorujące psychicznie i ich rodziny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.pomost-lodz.org Aktualnie otwarci jesteśmy również na wsparcie osób, które uciekają przed wojną i potrzebują pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Fundaja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6
02-776 Warszawa
tel.: +48 605 882 082
e-mail: fundacja@sercedziecka.org.pl

www.sercedziecka.org.pl
www.facebook.com/sercedziecka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby kardiologiczne

Szczegóły działalności:

Fundacja Serce Dziecka od ponad 17 lat ratuje życie dzieci z wrodzonymi wadami serca. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy o WWS, ich diagnozowaniu i leczeniu.
Do głównych zadań Fundacji Serce Dziecka należy dofinansowanie leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych. Do dziś przekazaliśmy ponad 64 mln zł na rzecz dzieci z wadami serca! Pod skrzydłami Fundacji wychowało się już pokolenie dzieci. Część z nich, to dziś Codziennie rodzi się 10 dzieci z wadą serca, 3 wymaga natychmiastowej operacji, kardiochirurdzy wykonują ich 3500 rocznie. Szacunkowo w Polsce żyje 300 tys. osób z WWS. Wrodzona wada serca to najczęściej występująca wada wrodzona u dzieci. Niektóre mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Wyróżniamy ponad 40 rodzajów wad serca.
Od 2004 roku przekazaliśmy ponad 64 mln zł na leczenie i rehabilitację dzieci z wadami serc oraz 3,2 mln na zakup sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
Zakupiliśmy m.in. aparat nerkozastępczy, monitory EKG, inkubatory, pompy strzykawkowe, defibrylator, łóżka szpitalne. W ubiegłym roku została otworzona pierwsza pracownia stymulacji kardiologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka, w której będą szkoleni przyszli kardiolodzy i anestezjolodzy. Fundacja Serce Dziecka została partnerem tego przedsięwzięcia.
Prowadzimy kampanię informacyjną „Moje niezwykłe serce”, której celem jest przypomnienie o tym, że wrodzona wada serca może dotknąć każde dziecko. Niektóre wady mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Obecnie, dzięki ogromnemu postępowi w diagnostyce prenatalnej i kardiochirurgii, możemy ratować dzieci obciążone nawet bardzo złożonymi wadami serca – co było prawie niemożliwe jeszcze kilkanaście lat temu.
Fundacja Serce Dziecka działa i realizuje swoją misję dzięki wsparciu Darczyńców, którzy okazując jej zaufanie powierzyli Fundacji darowizny i 1% podatku. To ofiarność Darczyńców pozwala finansować rehabilitację i leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz wyposażać polskie szpitale w specjalistyczny sprzęt medyczny, ratujący życie i zdrowie małych pacjentów. Dziękujemy!

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny Warszawa
ul. Wiosny Ludów 77
02-495 Warszawa
tel: +48 22 668 47 19
e-mail: sekretariat@diabetyk.org.pl

www.diabetyk.org.pl
https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• cukrzyca

Szczegóły działalności:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja zrzeszająca pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu diabetes mellitus – przewlekłej choroby metabolicznej która, mimo iż nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona światowej epidemii.

Podstawowym celem statutowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Zajmujemy się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto reprezentujemy diabetyków przed władzami państwowymi i zabiegamy o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia oraz propagujemy świadomość cukrzycy w społeczeństwie.

W sposób ciągły organizujemy szereg wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych, konferencji, spotkań, warsztatów, pogadanek, prowadzimy badania przesiewowe, drukujemy materiały edukacyjne (w tym wydajemy bezpłatny miesięcznik), organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne i edukacyjne, zapewniamy wsparcie psychologiczne, wyposażamy pacjentów w sprzęt (np. glukometry), jak również walczymy z samotnością i wykluczeniem społecznym. Wszystko to nie tylko dla samych chorych, ale także ich opiekunów, którzy nierzadko bez odpowiedniego nakierowania i edukacji nie są w stanie prawidłowo opiekować się swoim chorym.

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• wsparcie finansowe na wykup lekarstw przeznaczonych dla diabetyków ukraińskich przebywających na terenie Polski


Stowarzyszenie Marfan Polska
ul. Pułkowa 58
01-969 Warszawa
tel: +48 600 351 020
e-mail: pomoc@marfan.org.pl

www.marfan.org.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/groups/marfanpolska
https://www.instagram.com/marfanpolska

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• Zespół Marfana
• choroby tkanki łącznej
• choroby genetyczne

Szczegóły działalności:

Zespół Marfana to choroba występująca z częstością 1:5000. Łatwo policzyć, że w Polsce żyje ok. 8 tys. Chorych na zespół Marfana plus od 2 do 3 razy tyle pacjentów chorych na inne marfanopodobne choroby tkanki łącznej. Według oficjalnych danych tylko około 30% pacjentów ma świadomość choroby.
Stąd misją naszego Stowarzyszenie jest pomoc chorym w ich trudnej drodze walki z chorobą rzadką oraz rozpowszechnianie wiedzy o zespole Marfana wśród lekarzy i pacjentów, którzy są chorzy, ale o tym nie wiedzą. Naszym hasłem przewodnim jest #TętniakRośnieWciszy bo my #PrzerywamyCiszę. W tym jednym zdaniu zawarte jest całe sedno naszej działalności. Musimy nieustannie uświadamiać, edukować i zwiększać świadomość. Dotyczy to zarówno tych zdiagnozowanych, jak i tych niezdiagnozowanych.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja ISKIERKA
ul. Adama Pługa 1/2
02-047 Warszawa
tel: +48 32 706 90 39
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl

www.fundacjaiskierka.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/fundacja.iskierka/
https://www.instagram.com/fundacjaiskierka/
https://www.youtube.com/user/fundacjaiskierka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język rosyjski

Obszary działania:
• Nowotwory u dzieci

Szczegóły działalności:

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Chorzowie Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Ukrainie
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji działających na rzecz uchodźców
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów z rejonów Ukrainy przebywających w polskich szpitalach
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Polsce przyjmujących uchodźców z Ukrainy
• doposażenie mieszkań w niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji sprzęty i wyposażenie
• pomoc w tłumaczeniach
• działania integracyjne


Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6
20-418 Lublin
tel.: +48 570 942 770
e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

www.gdyliczysieczas.com

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• nowotwory u dzieci
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” działa od 2016 roku. Wspiera dzieci i młodzież na oddziałach onkologii w Lublinie i Warszawie. Promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży, rehabilitację po zakończonym leczeniu. Prowadzi projekty edukacyjne dla partnerów z Ukrainy dotyczące psychoonkologii, pracy z traumą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Spina
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel.: +48 503 005 408
e-mail: fundacja@spina.com.pl

www.spina.com.pl
www.facebook.com/FundacjaSpina

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby układu moczowego
• osoby z niepełnosprawnościami
• wady rozwojowe wrodzone
• zniekształcenia, rozszczep kręgosłupa
• wodogłowie

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Sewerynów 4/100
00-331 Warszawa
tel.: +48 (22) 646 48 86
e-mail: sekretariat@fes.edu.pl

www.fes.edu.pl
www.facebook.com/FundacjaEdukacjiSpolecznej

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• choroby zakaźne
• edukacja zdrowotna
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:

Prowadzimy wsparcie w zakresie HIV i innych STI oraz pomoc osobom używających substancje psychoaktywne.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc psychologiczna
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Stowarzyszenie RETINA AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: +48 602 634 400
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

www.retinaamd.org.pl
www.facebook.com/RetinaAMDPolska
www.youtube.com/channel/UCcENbNtpL03X5g_rejbbsnA/featured

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroby oczu

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Retina AMD Polska działa od 1998 roku. Zrzesza osoby chore na: zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym, a także ich krewnych i bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Celami Stowarzyszenia są:
1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat chorób siatkówki – etiologii, diagnostyki (w tym diagnostyki molekularnej), przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji,
2) informowanie opinii publicznej o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki,
3) edukacja społeczeństwa i instytucji mająca na celu wykształcenie odpowiednich postaw wobec osób chorych,
4) udzielanie porad i wsparcia chorym oraz ich bliskim na podstawie własnych doświadczeń w walce z chorobami siatkówki,
5) zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji,
6) działania na rzecz dostępu dla pacjentów do nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
7) promocja badań naukowych nad znalezieniem skutecznej terapii.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• Stowarzyszenie Retina AMD Polska przekazuje ukraińskim pacjentom informacje o możliwościach leczenia schorzeń siatkówki i plamki żółtej oraz o możliwej rehabilitacji związanej z dysfunkcjami wzroku.


Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”
ul. Sosnowa 24c
34-122 Wieprz
tel.: +48 516 023 511
e-mail: stowarzyszeniemg@wp.pl

www.miastenia.com.pl/
www.facebook.com/stowarzyszeniemg

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce


Fundaja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6
02-776 Warszawa
tel.: +48 605 882 082
e-mail: fundacja@sercedziecka.org.pl

www.sercedziecka.org.pl
https://www.facebook.com/sercedziecka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby kariologiczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia

Szczegóły o działalności:

Fundacja Serce Dziecka od ponad 17 lat ratuje życie dzieci z wrodzonymi wadami serca. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy o WWS, ich diagnozowaniu i leczeniu.
Do głównych zadań Fundacji Serce Dziecka należy dofinansowanie leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych. Do dziś przekazaliśmy ponad 64 mln zł na rzecz dzieci z wadami serca! Pod skrzydłami Fundacji wychowało się już pokolenie dzieci. Codziennie rodzi się 10 dzieci z wadą serca, 3 wymaga natychmiastowej operacji, kardiochirurdzy wykonują ich 3500 rocznie. Szacunkowo w Polsce żyje 300 tys. osób z WWS. Wrodzona wada serca to najczęściej występująca wada wrodzona u dzieci. Niektóre mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Wyróżniamy ponad 40 rodzajów wad serca. Od 2004 roku przekazaliśmy ponad 64 mln zł na leczenie i rehabilitację dzieci z wadami serc oraz 3,2 mln na zakup sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Zakupiliśmy m.in. aparat nerkozastępczy, monitory EKG, inkubatory, pompy strzykawkowe, defibrylator, łóżka szpitalne. W ubiegłym roku została otworzona pierwsza pracownia stymulacji kardiologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka, w której będą szkoleni przyszli kardiolodzy i anestezjolodzy. Fundacja Serce Dziecka została partnerem tego przedsięwzięcia. Prowadzimy kampanię informacyjną „Moje niezwykłe serce”, której celem jest przypomnienie o tym, że wrodzona wada serca może dotknąć każde dziecko. Niektóre wady mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Obecnie, dzięki ogromnemu postępowi w diagnostyce prenatalnej i kardiochirurgii, możemy ratować dzieci obciążone nawet bardzo złożonymi wadami serca – co było prawie niemożliwe jeszcze kilkanaście lat temu. Fundacja Serce Dziecka działa i realizuje swoją misję dzięki wsparciu Darczyńców, którzy okazując jej zaufanie powierzyli Fundacji darowizny i 1% podatku. To ofiarność Darczyńców pozwala finansować rehabilitację i leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz wyposażać polskie szpitale w specjalistyczny sprzęt medyczny, ratujący życie i zdrowie małych pacjentów. Dziękujemy!


Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
tel.: +48 605 647 600
e-mail: info@fum.info.pl

www.fum.info.pl
www.facebook.com/fundacja.udaru.mozgu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• Możliwość komunikacji mailowej w języku ukraińskim i rosyjskim

Obszary działania:
• choroba Parkinsona
• choroby neurologiczne
• udar mózgu

Szczegóły działalności:

O Fundacji
Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. Jej misją jest poprawa sytuacji chorych po udarze oraz propagowanie zachowań zapobiegających chorobom naczyniowym mózgu. W tym celu Fundacja prowadzi liczne działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Fundacja Udaru Mózgu, jako jedyna polska organizacja jest członkiem Stroke Alliance for Europe oraz partnerem World Stroke Organization. Więcej informacji: www.fum.info.pl

Nasza wizja
Działamy aby w Polsce było mniej zachorowań na udar mózgu, a wszyscy dotknięci tą chorobą otrzymali pomoc, której wymagają.

Nasza misja
Naszą misją są wszelkie działania edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i postępowania, zwłaszcza w pierwszych minutach udaru, jak również działania poprawiające jakość życia po przebytym udarze.

Nasze wartości
W naszych działaniach opieramy się na profesjonalizmie, pasji, innowacji, wzajemnym szacunku oraz otwartości i współpracy, by skutecznie osiągać wytyczone cele.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny Warszawa
ul. Wiosny Ludów 77
02-495 Warszawa
tel: +48 22 668 47 19
e-mail: sekretariat@diabetyk.org.pl

www.diabetyk.org.pl
https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• cukrzyca

Szczegóły działalności:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja zrzeszająca pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu diabetes mellitus – przewlekłej choroby metabolicznej która, mimo iż nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona światowej epidemii.

Podstawowym celem statutowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Zajmujemy się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto reprezentujemy diabetyków przed władzami państwowymi i zabiegamy o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia oraz propagujemy świadomość cukrzycy w społeczeństwie.

W sposób ciągły organizujemy szereg wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych, konferencji, spotkań, warsztatów, pogadanek, prowadzimy badania przesiewowe, drukujemy materiały edukacyjne (w tym wydajemy bezpłatny miesięcznik), organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne i edukacyjne, zapewniamy wsparcie psychologiczne, wyposażamy pacjentów w sprzęt (np. glukometry), jak również walczymy z samotnością i wykluczeniem społecznym. Wszystko to nie tylko dla samych chorych, ale także ich opiekunów, którzy nierzadko bez odpowiedniego nakierowania i edukacji nie są w stanie prawidłowo opiekować się swoim chorym.

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• wsparcie finansowe na wykup lekarstw przeznaczonych dla diabetyków ukraińskich przebywających na terenie Polski

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”
ul. Husarii 32
02-951 Warszawa
tel.: +48 571 207 720
e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl

www.fundacjabadz.pl
www.facebook.com/fundacjabadz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: +48 602 742 732
e-mail: biuro@federacjaonkologiczna.pl

www.federacjaonkologiczna.pl
www.facebook.com/ogolnopolskafederacjaonkologiczna/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby nowotworowe

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel: +48 666 896 909
e-mail: spchn@o2.pl

www.spchn.lbl.pl
www.facebook.com/biurospchn/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie na RZECZ WALKI z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok
tel.: +48 888 654 925
e-mail: sanitas@onet.eu

www.sanitas.sanok.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSANITAS

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
ul. Nowowiejska 90/15
50-339 Wrocław
tel.: +48 505 031 043
e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com

www.rozoweokulary.org.pl
www.facebook.com/rozoweokularywroclaw

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• osoby z niepełnosprawnościami
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie


FUNDACJA OMEALIFE Rak piersi nie ogranicza
Aleja Grunwaldzka 53
80-241 Gdańsk
tel.: +48 575752763
e-mail: biuro@omealife.pl

www.omealife.pl
www.facebook.com/FundacjaOmeaLife
www.twitter.com/omealife

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• nowotwory
• rak piersi

Zakres pomocy:
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-401 Warszawa
tel.: +48 500 291 289
e-mail: celpio@go2.pl

www.spbs.com.pl
www.facebook.com/biurospbs

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• białaczka

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Onkofundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
tel.: +48 789 414 406
e-mail: onko_ukraine@alivia.org.pl

www.alivia.org.pl/kampania/onkoukraina_pl
www.facebook.com/FundacjaAlivia
www.twitter.com/fundacja_alivia

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• białaczka
• nowotwory

Szczegóły działalności:

Naszym celem jest walka z rakiem. Działamy, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do najlepszej opieki onkologicznej. Bronimy godności chorych na nowotwory złośliwe oraz tworzymy narzędzia, dzięki którym mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia. Dodajemy odwagi!

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja ISKIERKA
ul. Adama Pługa 1/2
02-047 Warszawa
tel: +48 32 706 90 39
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl

www.fundacjaiskierka.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/fundacja.iskierka/
https://www.instagram.com/fundacjaiskierka/
https://www.youtube.com/user/fundacjaiskierka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język rosyjski

Obszary działania:
• Nowotwory u dzieci

Szczegóły działalności:

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Chorzowie Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Ukrainie
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji działających na rzecz uchodźców
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów z rejonów Ukrainy przebywających w polskich szpitalach
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Polsce przyjmujących uchodźców z Ukrainy
• doposażenie mieszkań w niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji sprzęty i wyposażenie
• pomoc w tłumaczeniach
• działania integracyjne


Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6
20-418 Lublin
tel.: +48 570 942 770
e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

www.gdyliczysieczas.com

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• nowotwory u dzieci
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” działa od 2016 roku. Wspiera dzieci i młodzież na oddziałach onkologii w Lublinie i Warszawie. Promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży, rehabilitację po zakończonym leczeniu. Prowadzi projekty edukacyjne dla partnerów z Ukrainy dotyczące psychoonkologii, pracy z traumą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Serce Anielki
ul. Kamionkowska 7/15
03-805 Warszawa
tel.: +48 503 500 210
e-mail: serceanielki@gmail.com

www.fundacjaserceanielki.org
www.facebook.com/FundacjaSerceAnielki

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• transplantologia pediatryczna

Stowarzyszenie 22q11 Polska
ul. Radosna 49/1
60-591 Poznań
tel.: +48 696 410 364
e-mail: kontakt@22q11.pl

www.22q11.pl
www.facebook.com/22q11Polska/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby rzadkie
• choroby genetyczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu
• pomoc psychologiczna


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

www.oswoicmiopatie.com
www.www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych

Stowarzyszenie 22q11 Polska
ul. Radosna 49/1
60-591 Poznań
tel.: +48 696 410 364
e-mail: kontakt@22q11.pl

www.22q11.pl
www.facebook.com/22q11Polska/

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby rzadkie
• choroby genetyczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie Marfan Polska
ul. Pułkowa 58
01-969 Warszawa
tel: +48 600 351 020
e-mail: pomoc@marfan.org.pl

www.marfan.org.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/groups/marfanpolska
https://www.instagram.com/marfanpolska

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• Zespół Marfana
• choroby tkanki łącznej
• choroby genetyczne

Szczegóły działalności:

Zespół Marfana to choroba występująca z częstością 1:5000. Łatwo policzyć, że w Polsce żyje ok. 8 tys. Chorych na zespół Marfana plus od 2 do 3 razy tyle pacjentów chorych na inne marfanopodobne choroby tkanki łącznej. Według oficjalnych danych tylko około 30% pacjentów ma świadomość choroby.
Stąd misją naszego Stowarzyszenie jest pomoc chorym w ich trudnej drodze walki z chorobą rzadką oraz rozpowszechnianie wiedzy o zespole Marfana wśród lekarzy i pacjentów, którzy są chorzy, ale o tym nie wiedzą. Naszym hasłem przewodnim jest #TętniakRośnieWciszy bo my #PrzerywamyCiszę. W tym jednym zdaniu zawarte jest całe sedno naszej działalności. Musimy nieustannie uświadamiać, edukować i zwiększać świadomość. Dotyczy to zarówno tych zdiagnozowanych, jak i tych niezdiagnozowanych.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Fundacja Serce Anielki
ul. Kamionkowska 7/15
03-805 Warszawa
tel.: +48 503 500 210
e-mail: serceanielki@gmail.com

www.fundacjaserceanielki.org
www.facebook.com/FundacjaSerceAnielki

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• transplantologia pediatryczna


Stowarzyszenie młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół „POMOST”
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź
tel.: +48 426 320 866
e-mail: pomost.s@poczta.fm

www.pomost-lodz.org
www.facebook.com/stowarzyszenie.pomost.lodz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• Schizofrenia
• choroby psychiczne
• uzależnienia
• dzieci
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:

Organizacja od ponad 20-tu lat wspiera osoby chorujące psychicznie i ich rodziny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.pomost-lodz.org Aktualnie otwarci jesteśmy również na wsparcie osób, które uciekają przed wojną i potrzebują pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Fundaja Serce Dziecka
ul. Dereniowa 2 lok. 6
02-776 Warszawa
tel.: +48 605 882 082
e-mail: fundacja@sercedziecka.org.pl

www.sercedziecka.org.pl
https://www.facebook.com/sercedziecka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby kariologiczne

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia

Szczegóły o działalności:

Fundacja Serce Dziecka od ponad 17 lat ratuje życie dzieci z wrodzonymi wadami serca. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy o WWS, ich diagnozowaniu i leczeniu.
Do głównych zadań Fundacji Serce Dziecka należy dofinansowanie leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych. Do dziś przekazaliśmy ponad 64 mln zł na rzecz dzieci z wadami serca! Pod skrzydłami Fundacji wychowało się już pokolenie dzieci. Codziennie rodzi się 10 dzieci z wadą serca, 3 wymaga natychmiastowej operacji, kardiochirurdzy wykonują ich 3500 rocznie. Szacunkowo w Polsce żyje 300 tys. osób z WWS. Wrodzona wada serca to najczęściej występująca wada wrodzona u dzieci. Niektóre mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Wyróżniamy ponad 40 rodzajów wad serca. Od 2004 roku przekazaliśmy ponad 64 mln zł na leczenie i rehabilitację dzieci z wadami serc oraz 3,2 mln na zakup sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Zakupiliśmy m.in. aparat nerkozastępczy, monitory EKG, inkubatory, pompy strzykawkowe, defibrylator, łóżka szpitalne. W ubiegłym roku została otworzona pierwsza pracownia stymulacji kardiologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka, w której będą szkoleni przyszli kardiolodzy i anestezjolodzy. Fundacja Serce Dziecka została partnerem tego przedsięwzięcia. Prowadzimy kampanię informacyjną „Moje niezwykłe serce”, której celem jest przypomnienie o tym, że wrodzona wada serca może dotknąć każde dziecko. Niektóre wady mają podłoże genetyczne, inne powstają w trakcie rozwoju serca z niewyjaśnionych dotąd powodów. Obecnie, dzięki ogromnemu postępowi w diagnostyce prenatalnej i kardiochirurgii, możemy ratować dzieci obciążone nawet bardzo złożonymi wadami serca – co było prawie niemożliwe jeszcze kilkanaście lat temu. Fundacja Serce Dziecka działa i realizuje swoją misję dzięki wsparciu Darczyńców, którzy okazując jej zaufanie powierzyli Fundacji darowizny i 1% podatku. To ofiarność Darczyńców pozwala finansować rehabilitację i leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz wyposażać polskie szpitale w specjalistyczny sprzęt medyczny, ratujący życie i zdrowie małych pacjentów. Dziękujemy!


Fundacja ISKIERKA
ul. Adama Pługa 1/2
02-047 Warszawa
tel: +48 32 706 90 39
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl

www.fundacjaiskierka.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/fundacja.iskierka/
https://www.instagram.com/fundacjaiskierka/
https://www.youtube.com/user/fundacjaiskierka

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język rosyjski

Obszary działania:
• Nowotwory u dzieci

Szczegóły działalności:

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Chorzowie Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Ukrainie
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji działających na rzecz uchodźców
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów z rejonów Ukrainy przebywających w polskich szpitalach
• wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji i szpitali w Polsce przyjmujących uchodźców z Ukrainy
• doposażenie mieszkań w niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji sprzęty i wyposażenie
• pomoc w tłumaczeniach
• działania integracyjne


Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6
20-418 Lublin
tel.: +48 570 942 770
e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

www.gdyliczysieczas.com

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• nowotwory u dzieci
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” działa od 2016 roku. Wspiera dzieci i młodzież na oddziałach onkologii w Lublinie i Warszawie. Promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży, rehabilitację po zakończonym leczeniu. Prowadzi projekty edukacyjne dla partnerów z Ukrainy dotyczące psychoonkologii, pracy z traumą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
Chojnice
ul. Młyńska 23/1
89-600 Chojnice
tel.: +48 502 517 661
e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

www.slyszecbezgranic.pl/
www.facebook.com/slyszecbezgranic

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby ucha
• wsparcie osób głuchych

Zakres pomocy:
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie


Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
ul. Nowowiejska 90/15
50-339 Wrocław
tel.: +48 505 031 043
e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com

www.rozoweokulary.org.pl
www.facebook.com/rozoweokularywroclaw

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• osoby z niepełnosprawnościami
• nowotwory

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Fundacja Spina
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel.: +48 503 005 408
e-mail: fundacja@spina.com.pl

www.spina.com.pl
www.facebook.com/FundacjaSpina

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby układu moczowego
• osoby z niepełnosprawnościami
• wady rozwojowe wrodzone
• zniekształcenia, rozszczep kręgosłupa
• wodogłowie

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce


Fundacja SMA
ul. Przy Forcie 10 lok. 99
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 350 02 02
e-mail: info@fsma.pl

www.fsma.pl
www.facebook.com/fundacjasma

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• rdzeniowy zanik mięśni

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

www.oswoicmiopatie.com
www.www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych


Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”
ul. Sosnowa 24c
34-122 Wieprz
tel.: +48 516 023 511
e-mail: stowarzyszeniemg@wp.pl

www.miastenia.com.pl/
www.facebook.com/stowarzyszeniemg

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja Pokonać Endometriozę
ul. Bieniewicka 26
01-632 Warszawa
tel.: +48 506 162 802
e-mail: kontakt@pokonacendometrioze.pl

www.pokonacendometrioze.pl
www.facebook.com/fundacjapokonacendometrioze
www.instagram.com

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroby układu płciowego
• endometrioza

Szczegóły działalności:
Fundacja „Pokonać Endometriozę” działa od 2018 roku. Jej prezeską jest Lucyna Jaworska-Wojtas, która poświęciła wiele lat, szerząc świadomość endometriozy w Polsce – jeszcze przed założeniem fundacji nawiązała współpracę z Endometriosis Association oraz działała w Polskim Stowarzyszeniu Endometrioza.
Naszym celem jest pomoc chorym na endometriozę oraz ich rodzinom. Udzielamy pomocy w znalezieniu odpowiedniego lekarza — prowadzimy listę specjalistów oraz klinik, zarówno prywatnych, jak i publicznych, gdzie chore mogą liczyć na specjalistyczną opiekę. Zajmujemy się również szerzeniem świadomości endometriozy i współpracą z instytucjami rządowymi w zakresie stworzenia planu leczenia endometriozy.
W październiku 2021 roku uruchomiłyśmy zbiórkę podpisów pod petycją „6 postulatów dla 3 milionów” dotyczącą leczenia i diagnostyki endometriozy. Petycja, podpisana ponad 5700 osób, trafiła do Ministerstwa Zdrowia 3 grudnia.
Prowadzimy cykl webinarów „Niesiemy wiedzę”, które obejmują rozmowy ze specjalistami – od lekarzy ginekologów, torakochirurga, poprzez dietetyków, fizjoterapeutów, osteopatę, po spotkanie z psychologiem czy edukatorkami seksualnymi. Udało nam się porozmawiać o diagnostyce endometriozy, adenomiozie oraz o działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Endometriozy. Razem z IFMSA Poland zorganizowałyśmy również serię wykładów o endometriozie przeznaczoną dla studentów kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia o nazwie Yellowomb. W ramach akcji przeprowadzono badania pilotażowe na grupie studentów medycyny. Wszystkie nasze materiały są dostępne publicznie i za darmo w mediach społecznościowych.
Gościmy na wydarzeniach poświęconych promocji zdrowia — w 2021 roku odwiedziłyśmy Gdynię podczas Dnia Profilaktyki “Zadbaj o zdrowie”, a także Poznań w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40+”.
Zachęcamy do kontaktu z nami – każda historia i pytanie, które otrzymujemy, motywują nas do dalszego działania. Możecie skontaktować się z nami w mediach społecznościowych lub pod adresem email: kontakt@pokonacendometrioze.pl

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Fundacja Oswoić Miopatię
Ignacego Krasickiego 3
86-100 Świecic
tel.: +48 606 217 985
e-mail: oswoicmiopatie@gmail.com

www.oswoicmiopatie.com
www.www.facebook.com/fundacjaoswoicmiopatie

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• choroby mięśni
• choroby rzadkie
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6
20-418 Lublin
tel.: +48 570 942 770
e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

www.gdyliczysieczas.com

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• nowotwory u dzieci
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” działa od 2016 roku. Wspiera dzieci i młodzież na oddziałach onkologii w Lublinie i Warszawie. Promuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży, rehabilitację po zakończonym leczeniu. Prowadzi projekty edukacyjne dla partnerów z Ukrainy dotyczące psychoonkologii, pracy z traumą.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce


Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Sewerynów 4/100
00-331 Warszawa
tel.: +48 (22) 646 48 86
e-mail: sekretariat@fes.edu.pl

www.fes.edu.pl
www.facebook.com/FundacjaEdukacjiSpolecznej

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• choroby zakaźne
• edukacja zdrowotna
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:

Prowadzimy wsparcie w zakresie HIV i innych STI oraz pomoc osobom używających substancje psychoaktywne.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc psychologiczna
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii MARATON
ul. Elektoralna 26
00-892 Warszawa
tel.: +48 (22)620-64-35
e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl

www.fundacja-maraton.pl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• uzależnienia

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół „POMOST”
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź
tel.: +48 426 320 866
e-mail: pomost.s@poczta.fm

www.pomost-lodz.org
www.facebook.com/stowarzyszenie.pomost.lodz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• Schizofrenia
• choroby psychiczne
• uzależnienia
• dzieci
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:

Organizacja od ponad 20-tu lat wspiera osoby chorujące psychicznie i ich rodziny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.pomost-lodz.org Aktualnie otwarci jesteśmy również na wsparcie osób, które uciekają przed wojną i potrzebują pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce


Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Sewerynów 4/100
00-331 Warszawa
tel.: +48 (22) 646 48 86
e-mail: sekretariat@fes.edu.pl

www.fes.edu.pl
www.facebook.com/FundacjaEdukacjiSpolecznej

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• choroby zakaźne
• edukacja zdrowotna
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:

Prowadzimy wsparcie w zakresie HIV i innych STI oraz pomoc osobom używających substancje psychoaktywne.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc psychologiczna
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz
tel.: +48 502 517 661
e-mail: frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl
www.facebook.com/FundacjaRodzinaFRAX

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski
• język niemiecki
• język czeski
• język mołdawski

Obszary działania:
• autyzm
• osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności:
Priorytetem Fundacji jest objęcie wsparciem rodzin w których zdiagnozowano rzadki zespół łamliwego chromosomu X

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół „POMOST”
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź
tel.: +48 426 320 866
e-mail: pomost.s@poczta.fm

www.pomost-lodz.org
www.facebook.com/stowarzyszenie.pomost.lodz

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• Schizofrenia
• choroby psychiczne
• uzależnienia
• dzieci
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:

Organizacja od ponad 20-tu lat wspiera osoby chorujące psychicznie i ich rodziny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.pomost-lodz.org Aktualnie otwarci jesteśmy również na wsparcie osób, które uciekają przed wojną i potrzebują pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warszawa
ul. Emilii Plater 47 lok. 14
00-118 Warszawa
tel: +48 22 622 11 22
e-mail: alzheimerpl@gmail.com

www.alzheimer-waw.pl
https://www.facebook.com/PolStowAlzh

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroba Alzheimera
• choroby neurologiczne
• osoby starsze
• osoby z niepełnosprawnościami
• wsparcie pacjentów

Zakres pomocy:
• pomoc psychologiczna


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce

Fundacja O!Rany
ul. Szarych Szeregów 14/59
85-829 Bydgoszcz
tel: +48 725 281 502
e-mail: fundacja@orany.eu

www.orany.eu

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• rany niegojące się

Szczegóły działalności:
Niesienie pomocy przez wszechstronną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu niegojących się ran, profilaktykę powstawania ran oraz szerzenie wiedzy na temat ich leczenia.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
ul. 1 Sierpnia 36B/52
02-134 Warszawa
tel.: +48 602 656 637
e-mail: listy@padaczka.pl

www.padaczka.pl
www.facebook.com/padaczkapl

Języki, jakimi mówimy:
• język polski

Obszary działania:
• padaczka

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Fundacja MATIO
ul. Celna 6
30-507 Kraków
tel.: +12 292 31 80
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl

www.mukowiscydoza.pl

www.facebook.com/FundacjaMATIO
www.twitter.com/fundacjamatio
www.instagram.com/matiofundacja

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język rosyjski
• język angielski

Obszary działania:
• mukowiscydoza

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• zbiórki finansowe z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• dostarczenie leków/sprzętu dla osób chorych
• zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania dla pacjentów
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Fundacja Spina
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel.: +48 503 005 408
e-mail: fundacja@spina.com.pl

www.spina.com.pl
www.facebook.com/FundacjaSpina

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język ukraiński

Obszary działania:
• choroby układu moczowego
• osoby z niepełnosprawnościami
• wady rozwojowe wrodzone
• zniekształcenia, rozszczep kręgosłupa
• wodogłowie

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia


Stowarzyszenie POMOST
ul. Próchnika 7 p. I
90-408 Łódź
tel.: +48 518 970 434
e-mail: rejestracja@pomost-lodz.org

www.nzoz-pomost.pl
www.facebook.com/nzoz.pomost.poradnia.psychologiczna

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• autyzm
• choroby psychiczne
• edukacja zdrowotna
• osoby z niepełnosprawnościami
• schizofrenia
• uzależnienia
• wsparcie pacjentów
• zaburzenia psychiczne

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

Poradnia NZOZ Pomost została uruchomiona decyzją Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “Pomost” z dniem 1 stycznia 2004. Początkowo odpowiadała na zapotrzebowanie członków Stowarzyszenia i do końca 2008 roku świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Od roku 2009 Poradnia przekształciła się w prywatną Poradnię Psychologiczną i rozszerzyła swoją działalność dla innych klientów.

W ramach projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, Poradnia Pomost oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla uchodźców z Ukrainy.

Zakres pomocy:
• wsparcie rzeczowe lub finansowe pacjentów/organizacji pacjentów/szpitali w Ukrainie
• pomoc psychologiczna
• pomoc psychiatryczna
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce


Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Sewerynów 4/100
00-331 Warszawa
tel.: +48 (22) 646 48 86
e-mail: sekretariat@fes.edu.pl

www.fes.edu.pl
www.facebook.com/FundacjaEdukacjiSpolecznej

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• choroby zakaźne
• edukacja zdrowotna
• wsparcie pacjentów

Szczegóły działalności:

Prowadzimy wsparcie w zakresie HIV i innych STI oraz pomoc osobom używających substancje psychoaktywne.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• pomoc psychologiczna
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych/legalizacji pobytu


Stowarzyszenie RETINA AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: +48 602 634 400
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

www.retinaamd.org.pl
www.facebook.com/RetinaAMDPolska
www.youtube.com/channel/UCcENbNtpL03X5g_rejbbsnA/featured

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski

Obszary działania:
• choroby oczu

Szczegóły działalności:
Stowarzyszenie Retina AMD Polska działa od 1998 roku. Zrzesza osoby chore na: zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym, a także ich krewnych i bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Celami Stowarzyszenia są:
1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat chorób siatkówki – etiologii, diagnostyki (w tym diagnostyki molekularnej), przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji,
2) informowanie opinii publicznej o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki,
3) edukacja społeczeństwa i instytucji mająca na celu wykształcenie odpowiednich postaw wobec osób chorych,
4) udzielanie porad i wsparcia chorym oraz ich bliskim na podstawie własnych doświadczeń w walce z chorobami siatkówki,
5) zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji,
6) działania na rzecz dostępu dla pacjentów do nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
7) promocja badań naukowych nad znalezieniem skutecznej terapii.

Zakres pomocy:
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia
• Stowarzyszenie Retina AMD Polska przekazuje ukraińskim pacjentom informacje o możliwościach leczenia schorzeń siatkówki i plamki żółtej oraz o możliwej rehabilitacji związanej z dysfunkcjami wzroku.


Stowarzyszenie Marfan Polska
ul. Pułkowa 58
01-969 Warszawa
tel: +48 600 351 020
e-mail: pomoc@marfan.org.pl

www.marfan.org.pl
https://www.facebook.com/marfanpolska
https://www.facebook.com/groups/marfanpolska
https://www.instagram.com/marfanpolska

Języki, jakimi mówimy:
• język polski
• język angielski
• język ukraiński
• język rosyjski

Obszary działania:
• Zespół Marfana
• choroby tkanki łącznej
• choroby genetyczne

Szczegóły działalności:

Zespół Marfana to choroba występująca z częstością 1:5000. Łatwo policzyć, że w Polsce żyje ok. 8 tys. Chorych na zespół Marfana plus od 2 do 3 razy tyle pacjentów chorych na inne marfanopodobne choroby tkanki łącznej. Według oficjalnych danych tylko około 30% pacjentów ma świadomość choroby.
Stąd misją naszego Stowarzyszenie jest pomoc chorym w ich trudnej drodze walki z chorobą rzadką oraz rozpowszechnianie wiedzy o zespole Marfana wśród lekarzy i pacjentów, którzy są chorzy, ale o tym nie wiedzą. Naszym hasłem przewodnim jest #TętniakRośnieWciszy bo my #PrzerywamyCiszę. W tym jednym zdaniu zawarte jest całe sedno naszej działalności. Musimy nieustannie uświadamiać, edukować i zwiększać świadomość. Dotyczy to zarówno tych zdiagnozowanych, jak i tych niezdiagnozowanych.

Zakres pomocy:
• koordynacja pomocy uchodźcom w Polsce
• zapewnienie transportu dla uchodźców
• pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej/dostępu do leczenia