POMOC PACJENTOM Z UKRAINY
BAZA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Polskie organizacje pacjentów zaangażowały się w pomoc chorym przybywającym z Ukrainy w wyniku wojny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji, by mogły skuteczniej nieść pomoc ukraińskim pacjentom, na platformie komunikacji PACJENCI.PRO, stworzyliśmy miejsce, które jest katalogiem gromadzącym informacje o działaniach pomocowych.

PACJENCIE! Mamy nadzieję, że zgromadzone tu informacje pomogą znaleźć kontakt do odpowiedniej organizacji pacjentów w Polsce.

ORGANIZACJO! Jeśli chcesz ułatwić pacjentom z Ukrainy lub innym organizacjom dotarcie do informacji, jaką pomoc niesiesz, wypełnij poniższy formularz.

Zachęcamy wszystkie organizacje pacjentów do przyłączenia się do inicjatywy i samodzielnego dzielenia się informacjami o niesionej pomocy, a także do szerzenia wiedzy o powstałej stronie. Pozwoli to na dotarcie do większego grona pacjentów z Ukrainy, a także rozwinięcie listy organizacji w bazie działań pomocowych. W rozpropagowaniu informacji o istnieniu strony pomoże ulotka, którą każdy może pobrać i wydrukować we własnym zakresie.

Ulotka po polsku – do użytku online

Ulotka po ukraińsku – do użytku online

Ulotka do druku domowego

Ulotka do druku profesjonalnego

e-PIL – Wychodzimy naprzeciw potrzebom ukraińskich pacjentów w UE 

Jednym z wielu wyzwań, przed którymi stoi prawie 6 milionów uchodźców z Ukrainy przebywających obecnie w UE, jest dostęp do aktualnych informacji o lekach wydawanych na receptę w ich własnym języku. Informacje o produktach leczniczych wydawanych na receptę są obecnie dostępne dla pacjentów wyłącznie w języku kraju, w którym lek jest wydawany, za pośrednictwem obowiązkowej ulotki informacyjnej. To sprawia, że pacjenci, którzy nie rozumieją tego języka, są narażeni na ryzyko w przypadku konieczności zażycia leków.

Aby pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, EFPIA i firmy członkowskie* przy wsparciu dostawcy technologii GS1** wprowadzają rozwiązanie techniczne umożliwiające ukraińskim pacjentom przesiedlonym w UE szybki, bezpośredni i bezpłatny dostęp za pośrednictwem telefonu komórkowego do podstawowych informacji o produktach leczniczych wydawanych na receptę w ich ojczystym języku.

Ponieważ Polska przyjmuje największą liczbę ukraińskich uchodźców, projekt zostanie uruchomiony w tym kraju we wrześniu 2022 roku. Po dokonaniu oceny inicjatywy zostanie rozważony zamiar objęcia nią kolejnych państw członkowskich UE.

Jak to działa?

Każde opakowanie leków w UE posiada unikalny kod DataMatrix wydrukowany na opakowaniu. Korzystając z bezpłatnej, specjalnej aplikacji, lekarze lub pacjenci mogą zeskanować kod datamatrix znajdujący się na opakowaniu leku i uzyskać dostęp do elektronicznej ulotki informacyjnej o produkcie (e-PIL) w języku ukraińskim. Te e-PIL są wiernym tłumaczeniem oficjalnych PIL dostępnych w formie papierowej dla każdego leku. Pacjenci, lekarze lub inne grupy, które chcą uzyskać dostęp do usługi, mogą wejść tutaj:

Link do App Store, aby pobrać aplikację.

Link do Sklepu Play, aby pobrać aplikację.

Jeśli język ukraiński jest ustawiony jako domyślny język urządzenia, interfejs aplikacji będzie automatycznie wyświetlany w języku ukraińskim.

Firmy i stowarzyszenia krajowe, które chciałyby uzyskać informacje na temat współpracy z serwisem prosimy o kontakt: e-PIL_UA@efpia.eu

 

* Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Merck, Roche, Sanofi, Pfizer. Lista uczestników będzie aktualizowana.

** GS1 jest kluczowym partnerem projektu. Przeczytaj więcej o ich wkładzie tutaj.

Q&A Projekt e-PIL

Jak uzyskać dostęp do e-PIL w języku ukraińskim?

Dostęp do e-PIL w języku ukraińskim wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji na smartfonie działającym w systemie Android lub iOS. Skanując za pomocą tej aplikacji kod matrycy danych na opakowaniu (pudełku lub fiolce) leku, użytkownik uzyska dostęp do odpowiedniego e-PIL w języku ukraińskim. Jak uzyskać dostęp do e-PIL w języku ukraińskim?

Dla jakich produktów dostępny jest e-PIL w języku ukraińskim?

e-PIL w języku ukraińskim będą dostępne dla wybranych produktów na receptę dopuszczonych do obrotu w Polsce.

Do udziału w inicjatywie zgłosiły się następujące firmy: Johnson & Johnson, Sanofi, Bayer, Astellas, Boehringer Ingelheim, Roche, Novo Nordisk, Pfizer (lista firm będzie aktualizowana).

e-PIL jest inicjatywą dobrowolną i tymczasową. W zależności od swoich możliwości, zaangażowane firmy niekoniecznie dostarczą ukraiński e-PIL dla całego swojego portfolio i mogą dokonać wyboru najczęściej używanych produktów.

Inicjatywa jest otwarta dla nowych członków (firm) i nie jest ograniczona do członków EFPIA.

Kiedy będzie dostępny e-PIL w języku ukraińskim?

Naszym celem jest udostępnienie pierwszych e-PIL w języku ukraińskim we wrześniu 2022 roku. Jednakże liczba tłumaczeń może być ograniczona na początku i będzie stopniowo zwiększana do końca roku. Inicjatywa jest tymczasowa i nie ma być kontynuowana po zakończeniu konfliktu.

Dlaczego e-PIL nie jest dostępny dla mojego leku?

Chociaż naszym celem jest udostępnienie ukraińskich e-PIls dla jak największej liczby produktów, inicjatywa jest dobrowolna i niestety nie obejmuje wszystkich leków na rynku. Jeśli nie udało Ci się uzyskać dostępu do tłumaczenia, Twój produkt może znajdować się w jednej z poniższych sytuacji:

  • Twój produkt nie jest lekiem dostępnym tylko na receptę. Z przyczyn technicznych aplikacja obejmuje jedynie produkty wydawane na receptę
  • Firma wprowadzająca Twój produkt na rynek nie zdecydowała się na udział w tej dobrowolnej inicjatywie.
  • Firma wprowadzająca na rynek twój produkt jest częścią inicjatywy, ale tłumaczenie jest jeszcze w toku. Firmy pracują nad zwiększeniem liczby tłumaczeń dostępnych dla pacjentów.

Czy e-PIL w języku ukraińskim są dostępne w innych krajach Unii Europejskiej?

Na pierwszym etapie wdrażania e-PIL będzie on dostępny tylko w Polsce, gdzie osiedliła się największa liczba uchodźców z Ukrainy. Rozważymy rozszerzenie na inne kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie oceny wyników pierwszego etapu.

Dlaczego produkty bez recepty nie mają e-PIL?

Inicjatywa opiera się na już istniejącym systemie Datamatrix, który zapobiega wprowadzaniu podrabianych leków do łańcucha dostaw. Kod Datamatrix jest dostępny tylko na lekach na receptę.

Czy tłumaczenie jest wiarygodne?

Dokument elektroniczny udostępniany za pośrednictwem Aplikacji jest wiernym tłumaczeniem Ulotki Informacyjnej Produktu. Za dostarczenie dokładnych informacji odpowiada posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Tutaj znajdziesz sprawdzone i wiarygodne informacje:

Najnowsze informacje dla uchodźców i pomagających – Strona Pomagam Ukrainie

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – Strona Ministerstwa Zdrowia

Informacje dla obywateli Ukrainy – Strona Rzecznika Praw Pacjenta

Informacje dla obywateli Ukrainy – Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacja dla organizacji pozarządowych – Komitet do Spraw Pożytku Publicznego