POMOC PACJENTOM Z UKRAINY
BAZA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Polskie organizacje pacjentów zaangażowały się w pomoc chorym przybywającym z Ukrainy w wyniku wojny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji, by mogły skuteczniej nieść pomoc ukraińskim pacjentom, na platformie komunikacji PACJENCI.PRO, stworzyliśmy miejsce, które jest katalogiem gromadzącym informacje o działaniach pomocowych.

PACJENCIE! Mamy nadzieję, że zgromadzone tu informacje pomogą znaleźć kontakt do odpowiedniej organizacji pacjentów w Polsce.

ORGANIZACJO! Jeśli chcesz ułatwić pacjentom z Ukrainy lub innym organizacjom dotarcie do informacji, jaką pomoc niesiesz, wypełnij poniższy formularz.

Zachęcamy wszystkie organizacje pacjentów do przyłączenia się do inicjatywy i samodzielnego dzielenia się informacjami o niesionej pomocy, a także do szerzenia wiedzy o powstałej stronie. Pozwoli to na dotarcie do większego grona pacjentów z Ukrainy, a także rozwinięcie listy organizacji w bazie działań pomocowych. W rozpropagowaniu informacji o istnieniu strony pomoże ulotka, którą każdy może pobrać i wydrukować we własnym zakresie.

Ulotka po polsku – do użytku online

Ulotka po ukraińsku – do użytku online

Ulotka do druku domowego

Ulotka do druku profesjonalnego

Chcesz dowiedzieć się więcej? Tutaj znajdziesz sprawdzone i wiarygodne informacje:

Najnowsze informacje dla uchodźców i pomagających – Strona Pomagam Ukrainie

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – Strona Ministerstwa Zdrowia

Informacje dla obywateli Ukrainy – Strona Rzecznika Praw Pacjenta

Informacje dla obywateli Ukrainy – Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacja dla organizacji pozarządowych – Komitet do Spraw Pożytku Publicznego