Trwa cykl webinarów edukacyjnych PACJENCI.PRO

W odpowiedzi na zgłaszane przez organizacje pacjentów potrzeby edukacyjne, chęć pogłębiania wiedzy i kompetencji przez osoby je reprezentujące, z satysfakcją realizujemy program warsztatów edukacyjnych.

Webinary jakie odbyliśmy dotychczas, i jakie planujemy są realizowane w blokach:

  • Nowe technologie w pozyskiwaniu funduszy dla organizacji
  • Prowadzenie biznesu od podstaw – dla początkujących organizacji
  • Dotacje, granty, wnioski
  • Etyka współpracy pomiędzy organizacją a darczyńcami/sponsorami
  • Budowanie relacji z administracją publiczną

Spotkania, które z powodu zagrożenia epidemicznego odbywają się w wersji on-line, koncentrują się na najważniejszych kwestiach dla przedstawicieli pacjentów. Dotyczą m. in. zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, komunikacji, a także funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Szkolenia jakie przeprowadziliśmy, poświęcone są takim zagadnieniem jak:

05.2020 – System ochrony zdrowia a rola organizacji pacjentów

06.2020 – Komunikacja on-line organizacji pacjentów. Jak efektywnie wykorzystać możliwości pracy zdalnej

07.2020 – Zbiórki internetowe. Jakie możliwości pozyskiwania funduszy dają nowe technologie

08.2020 – Jak prowadzić komunikację dotyczącą zbiórek internetowych?

09.2020 – Organizacja w social mediach. Jak robić to dobrze?

 

W ramach PACJENCI.PRO pragniemy udostępnić organizacjom pacjentów narzędzia edukacyjne służące wzmocnieniu ich kompetencji, a tym samym niezależności i samodzielności. Dlatego wszystkie materiały z odbytych spotkań dostępne są w zakładce Materiały do pobrania. Mamy przekonanie, że to wartościowe źródło wymiany doświadczeń i wiedzy, które pozwoli wzmacniać propacjenckie inicjatywy – zwłaszcza w szczególnie wymagającym czasie padnemii.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z poszczególnych warsztatów oraz zapraszamy na kolejne spotkania.

Z chęcią poznamy wszelkie opinie, sugestie i propozycje, jakie kwestie powinny zostać poruszone na naszych spotkaniach. Dlatego zachęcamy do kontaktu na adres kontat@pacjenci.pro.

 

Głos pacjentów ma znaczenie!

Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów