Simona Zábranská o sile organizacji pacjentów w Czechach (video)

Simona Zábranská o sile organizacji pacjentów w Czechach (video)

Rozmowy z wieloma polskimi organizacjami pacjentów, wymiana poglądów a także współpraca przy różnych projektach leżały u podstaw idei stworzenia projektu, który będzie odpowiadał na realne potrzeby organizacji pacjentów. Ta idea z czasem przeobraziła się w Akademię...