O tym jak wyglądają relacje z przedstawicielami władz, w jaki sposób na przestrzeni lat zmienia się organizacja, jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia organizacji pacjentów opowiedziała Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS oraz prezeska AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS.

  • Jaką rolę pełnią dziś organizacje pacjentów w Polsce?
  • Jakie kompetencje są niezbędne do efektywnego działania w organizacji?
  • Jak pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie organizacji pacjentów?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Dagmarą Samselską!