Anna Kupiecka w 2012 roku na portalu społecznościowym Facebook stworzyła grupę wzajemnego wsparcia pod nazwą Fakraczki. Dziś jest Prezesem jednej z wiodących fundacji onkologicznych – Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej , która wspiera pacjentki z rakiem piersi oraz ich rodziny i bliskich.

  • Jakie wyzwania stoją dziś przed organizacjami pacjentów?
  • Jaką drogę przeszła jej organizacja?
  • Co napędza do działania i dla kogo to wszystko robi?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Anną Kupiecką!