mgr Zofia Małas

Członkini Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego; absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Przez dwie kadencje pełniła funkcję Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w latach 2016-2023.

Członkini Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych