Zbigniew Tomczak
z wykształcenia mgr inż. ukończył Politechnikę Warszawską.
Od 2012 r. z powodu choroby żony zaangażowany w ruch alzheimerowski, od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Prowadzi wykłady i porady, udziela wywiadów w mediach, bierze udział w konferencjach i kampaniach alzheimerowskich, wydaje publikacje skierowane do opiekunów chorych na chorobę Alzheimera, oraz popularyzujące ogólną wiedzę o chorobie.
Współpracuje z sejmową Komisją Polityki Senioralnej, NFZ, BRPO, MZ, MRPiPS, Rzecznikiem Praw Pacjenta, oraz m. st. Warszawa w zakresie kreowania polityki senioralnej i wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.
Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi: europejską Alzheimer Europe i światową Alzheimer’s Disease International, w których Stowarzyszenie jest polskim członkiem.
Delegat Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w II Kadencji 2016-2019, czł. jej Mazowieckiej Delegatury i czł. Komisji Zdrowia.
W Kadencji 2019-2022 I zastępca Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Członek Forum Organizacji Pacjenckich przy Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera