Stanisław Maćkowiak

Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Ekspert d/s Logistyki i systemów w ochronie zdrowia.
Rodzic córki chorej na rzadką chorobę metaboliczną.
Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Ars Vivendi (choroby rzadkie) (2000 r). Od tego czasu zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na rzecz polepszenia jakości świadczeń oraz pracą nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych.

Prezes Federacja Pacjentów Polskich (FPP)

Inicjator i założyciel Federacji Pacjentów Polskich (FPP) (2006r.)
Jest przewodniczącym platformy „Dialog dla Zdrowia” przy MZ. Członek wielu zespołów problemowych dotyczących opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia (m.in. Zespołu ds. Chorób Rzadkich, który opracował Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich). Członek Rady Programowej Wspólnie dla Zdrowia.

Największym jego sukcesem jest realizacja głównego celu FPP – integracja organizacji pacjentów. FPP aktualnie liczy 106 członków – 97 stowarzyszeń członkowskich i 9 fundacji, działających w bardzo szerokiej gamie jednostek chorobowych.
Uhonorowany przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy tytułem i nagrodą „Flu Fighter 2019”.
Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. EPF, EURORDIS, ES PKU.
Za zaangażowanie i działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.