Paweł Wójtowicz
1982 – 1985 r. Pomaturalne Studium Fizjoterapii przy Akademii Medycznej w Krakowie, Fizjoterapeuta.
1980-1982 r. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
1996 r. założyciel Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.
od 2003  Prezes Zarządu Fundacji MATIO.

Prezes Zarządu MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę


2008-2012

 • Członek Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 4 lata
 • Członek Rady Pożytku publicznego przy Prezydencie Miasta Krakowa 2 kadencje
 • Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Niepełnosprawnych dwie kadencje
 • Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia
 • Członek Zespołu ds. Narodowego Planu na Rzecz Chorób Rzadkich przy MZod 2008
 • Członek EURORDIS (Europejskiej Organizacji Chorób Rzadkich)
 • Członek ECFS (Europejskiej Organizacji Medyczne ds. Mukowiscydozy)
 • Członek CFE (Europejskiej Organizacji parasolowej na rzecz Mukowiscydozy)
 • Członek OFOPOd 2015
 • Przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
 • Członek Komisji ds. Zdrowia przy Prezydencie Miasta Krakowa
  NAGRODY :
  – 2008 „POLCUL „JERZY BONIECKI FUNDATION za stworzenie Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO“
  – 2018 Filantrop Krakowa A.D. 2018 w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii
  – 2019 Nagroda „AMICUS HOMINUM” – wyróżnienie w kategorii Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym.

 

KURSY I SZKOLENIA
– Licencja Rajdowa R 1
– Licencja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.
– Licencja Kierownika Zabezpieczeń Imprez Masowych.
– Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny dla Początkujących (organizator ISS Kraków).
– Szkolenie: Kwalifikowalność kosztów w EFS (organizator ISS Kraków).
– Szkolenie: Działania PR w organizacjach pozarządowych (organizator – – – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).- Szkolenie: Prawo i finanse w organizacjach pozarządowych (organizator – – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).
– Badania kliniczne – HTA w Chorobach Rzadkich.

.