Marta Szantroch
Magister psychologii, od 2010 do początku 2020 związana z Kliniką Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmowała się diagnostyką neuropsychologiczną oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami funkcji poznawczych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej (prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), jest w trakcie przygotowywania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). W trakcie swojej pracy w Klinice Neurochirurgii współautorka kilku artykułów naukowych z dziedziny neuropsychologii opublikowanych w poczytnych międzynarodowych czasopismach (m.in. Epilepsy & Behavior)

Specjalistka ds. międzynarodowych i merytorycznych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Magister psychologii, od 2010 do początku 2020 związana z Kliniką Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmowała się diagnostyką neuropsychologiczną oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami funkcji poznawczych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej (prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), jest w trakcie przygotowywania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). W trakcie swojej pracy w Klinice Neurochirurgii współautorka kilku artykułów naukowych z dziedziny neuropsychologii opublikowanych w poczytnych międzynarodowych czasopismach (m.in. Epilepsy & Behavior)