Małgorzata Mossakowska dr hab. nauk o zdrowiu
Założycielka i prezes honorowa Towarzystwa „J-elita”. Pomysłodawczyni i sekretarz Kapituły konkursu na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, poświęcone szeroko rozumianej tematyce nieswoistych zapaleń jelita. Redaktor naczelna Kwartalnika „J-elita” przeznaczonego dla chorych. Autorka „Poradnika dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna”.
Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Koordynator projektów badawczych poświęconych starzeniu i długowieczności, m.in.: „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior). Współautorka ponad 100 publikacji naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się.

Prezes honorowa „J-elita” Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita,

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Koordynator projektów badawczych poświęconych starzeniu i długowieczności, m.in.: „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior) oraz polskim stulatkom (PolStu). Współautorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się.
Założycielka i Prezes Honorowa Towarzystwa „J-elita”, pomysłodawczyni i sekretarz Kapituły konkursu na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, poświęcone tematyce nieswoistych zapaleń jelita. Redaktor naczelna Kwartalnika „J-elita” przeznaczonego dla chorych. Autorka „Poradnika dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna”.