Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare. Od 2011 r. kieruje pierwszym w Polsce programem „MBA w Ochronie Zdrowia”. W latach 201o-2020 członek Rady NFZ, w ostatnich 5 latach jej Wice Przewodnicząca. Prezes IFIC Polska. Inicjatorka oraz współliderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym. Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia.

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uczelni Łazarskiego