Dr n. farm. Leszek Borkowski
Specjalista II° z Analizy Leków.
Słuchacz Instytutu France de Gestion.

Wykształcenie:
Wyższe, farmaceutyczne, na Akademii Medycznej w Warszawie
studia magisterskie, dyplom nr 2743/74
1985 r. doktorat Wydział Farmaceutyczny AM Warszawa, dyplom nr D/275/248
1988 r. II stopień specjalizacji nr 192/I/I/88 Analiza Leków

Prezes Fundacji Razem w Chorobie

Doświadczenie zawodowe :

 • Dyrektor Generalny polskiego oddziału OCP i Cerp Rouen 1990-1999.
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 2005-2009.
 • Ekspert Sejmowej Komisji Zdrowia w latach 2000-2016.
 • Uczestnik zespołów opracowujących: Prawo Farmaceutyczne, Ustawę o Wyrobach Medycznych, Ustawy o Izbach Aptekarskich w latach 1991-2008.
 • Ekspert ds. produktów leczniczych dla struktur Komisji Europejskiej 2006-2009.
 • Członek Zespołu Doradczego ds. Rozwoju Rynku Leków Europy Środkowej i Wschodniej przy Agencji Rządu Francuskiego w latach 1990-1995.
 • Doświadczenie dydaktyczne i 14 lat pracy naukowej w Akademii Medycznej w Warszawie , Wykłady w Niemczech – prace nad nowymi cząsteczkami leków – Uniwersytet Heidelberg.
 • Pełnomocnik Dyrektora Szpitala Wolskiego im. dr n. med. Anny Gostyńskiej w Warszawi Analizy i Gospodarki Lekiem od 2012 r .
 • Prezes Zarządu Fundacji RAZEM W CHOROBIE-  pozarządowej organizacji  pacjentów i ekspertów działających w obronie ich praw od 2014 r.
 • X 2015 – Powołany na Koordynatora Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • V  2016 r. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pracujący na rzecz Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia.
 • 2018 r.   odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Srebrnym Krzyżem zasługi: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.