Krystyna Wechmann
Poznanianka przekuła chorobę w sukces. Żona, mama i babcia, przede wszystkim kobieta aktyw-na.
29 lat temu usłyszała diagnozę – zaawansowany rak piersi, był rok 1991, niczego o raku nie wie-działa, ponieważ nie miała za bardzo skąd się dowiedzieć. Był to temat tabu, kobiety nie przyzna-wały się do choroby, media też o tym nie mówiły.
Wówczas na raka piersi rocznie umierało 8 tysięcy kobiet, informacja ta jak i jej choroba spowodo-wały bunt i brak akceptacji, że w Polsce rak piersi to temat tabu.
Jeszcze w trakcie leczenie założyła Klub Amazonek w Poznaniu, dzisiaj Poznańskie Towarzystwo Amazonek. Jej celem było mówienie o raku w otwarty sposób oraz skupienie kobiet dotkniętych tak jak ona tą chorobą. Jej optymizm zwyciężył a zaangażowanie w organizację Klubu dodało skrzydeł.

Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Jako była sportsmenka, 8 lat trenowała wioślarstwo w dwójce podwójnej w Klubie Wioślarskim – 04 a później Poznańskim Towarzystwie Wioślarzy „Tryton”, zdobywając w dyscyplinie tej Mistrzostwo Polski, nie mogła poddać się stagnacji z powodu choroby. musiała działać.
W 1993 roku została powołana Federacja Stowarzyszeń Amazonki, która skupia obecnie 211 Klu-bów Amazonek z całej Polski. Krystyna w 2000 roku została Prezesem tej organizacji i jest nim do dnia dzisiejszego.
Celem jej jako Prezesa Federacji jest dbanie aby wszystkie Kluby Amazonek w Polsce miały mate-riały edukacyjne oraz narzędzia wspierające kobiety po leczeniu raka piersi, które są odwiedzane przez ochotniczki w szpitalach onkologicznych.
Aktywnie uczestniczy w zagranicznych kongresach oraz międzynarodowych spotkaniach ruchu Reach to Recovery, na których to wydarzeniach podpatruje jak działają i co robią kobiety w innych organizacjach na świecie.
Przez cały czas swojej działalności jako priorytet stawia działania mające na celu uświadamianie polskich kobiet jak ważne jest wczesne wykrycie tej choroby, w tym celu organizuje wiele akcji profilaktyczno – edukacyjnych m.in. bieg wyprzedzić raka oraz akcja „Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi”. W 2003 roku po raz pierwszy wraz z innymi Amazonkami wystartowała na Mistrzostwach Świata Łodzi Smoczych organizowanych na Poznańskiej Malcie, zdobywając tam – vice mistrzo-stwo świata.
Powróciła do swojej miłości – wioślarstwa w 2014 roku, cały czas pilnie trenując, co roku bierze udział w Mistrzostwach Europy i Świata w klasie Masters.
Dzięki jej staraniom poznańskie Amazonki mogą korzystać z masaży, gimnastyki, muzyko- i cho-reoterapii, pływalni oraz mają zapewnioną opiekę psychologiczną.
Pod jej przewodnictwem Federacja działając na rzecz innych kobiet uzyskała m. in.: refundację protez piersi, leczenie uzdrowiskowe, refundację rekonstrukcji piersi, zmiany w leczeniu obrzęku limfatycznego. Jest aktywną działaczką na rzecz zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Bie-rze udział w posiedzeniach Krajowej Rady d/s Onkologii i Narodowej Strategii w Onkologii oraz kil-ku grupach eksperckich m.in : Future Proofing Heatthcare. Uczestniczy w licznych pracach dotyczących sytuacji pacjentów onkologicznych.

Wszystkie te działania nie pozostały nie docenione i tak:
w 1997 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku nadany przez przez Business Professional Women Club w Poznaniu,
w 2000 roku została Wielkopolanką Roku w Plebiscycie Radia Markury,
w 2003 roku Federacja Stowarzyszeń Amazonki otrzymała nominację do nagrody „ za całokształt działań na rzecz profilaktyki, leczenia i rehabilitacji kobiet z rakiem piersi” przyznawana przez Re-ach to Recovery,
w 2003 roku Krystyna Wechmann odebrała nagrodę główną Pro Publico Bono za najlepszą inicja-tywę obywatelską o zasięgu ogólnopolskim, w kategorii: działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej,
w 2013 roku otrzymała nagrodę specjalną Św. Kamila za całokształt swoich działań przyznaną przez ks. Nowaka z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
w 2013 zdobyła tytuł Osobowości Roku w Ochronie Zdrowia przyznana przez Wydawnictwo Ter-media,
w 2015 roku została laureatką konkursu Kobiety Medycyny,
w 2017 roku otrzymała tytuł „ Supermenki 2017 „ przyznany przez The Institute of Strategy and Development Poland Foundation,
w 2017 roku znalazła się na Na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, plasując się na 36 miejscu, ranking przygotowywany od 15 lat przez redakcję Pulsu Medycyny.
w 2018 roku znalazła się na Na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, plasując się na 63 miejscu, ranking przygotowywany od 15 lat przez redakcję Pulsu Medycyny.

Jest dumna, że stoi na czele tak potężnej organizacji. Wspólne sukcesy i nowe wyzwania na jej drodze pomagają myśleć pozytywnie i dalej budować „mosty”.
Patrzy z optymizmem w przyszłość rozwoju wspólnoty Amazonek. I cieszy się życiem.
Dzięki ruchowi Amazonek dzisiejsza Polka z rakiem piersi z roli ofiary, biernej pacjentki, stała się świadomą pacjentką, obywatelką dla zdrowia, a Federacja ma realny wpływ na politykę zdrowotną państwa.
Założycielka i obecny Prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki
Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki – organizacji skupiającej 211 Klubów Amazonek z całej Polski.
Inicjatorka i założycielka oraz obecny Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – organi-zacji, która powstała aby skupiać organizacje pacjentów onkologicznych i być ich głosem w dąże-niu do poprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce.