Jolanta Fień
Prezes Zarządu Fundacji ,,APROBATA’’ oraz Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie ,,Podaj Dalej’’ posiada wykształcenie wyższe, ukończyła w 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim studia podyplomowe na kierunku: Negocjacje i mediacje. W 2016 r. ukończyła w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studia podyplomowe na kierunku Coachin. Od 2015 r. współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie ,,Podaj Dalej’’ http://www.podajdalej.net.pl/

Prezes Zarządu Fundacji Aprobata

Fundacja ,,APROBATA” jest młodą organizacją, która została powołana do życia przez Jolantę Fień aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Jurczak w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy al. T Rejtana 65 w dniu 7 stycznia 2019 r., rep. A numer 134/2019.W celu zapewnienia wsparcia w obszarze bezpłatnych porad prawnych w dniu 20.09.2019 Fundacja,, APROBATA’’ podpisała porozumieniez Ginalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stanisława Moniuszki 8/106, 35017 Rzeszóww zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem Praw pacjenta. Od lutego 2019 roku prowadzi Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+.

Celem Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+ jest zachęcanie osób 50+ z terenu miasta Rzeszowa do działań w charakterze wolontariusza oraz koordynowanie działań wolontariuszy. Działaniamaja na celu wspólną integrację, realizowanie swoich zainteresowań oraz rozwijanie pasji. Nawiązywanie znajomości przyjaźni sprawia, że seniorzyczują się potrzebni, otrzymują zrozumienie i uwagę w troskach i radościach dnia codziennego.

Prowadzi działania na rzecz osób z chorobami reumatycznymi, pozyskuje środki i realizuje zadania z konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz ogólnopolskie. Organizuje spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin, współpracuje z administracją lokalną i Klinicznym Szpitale Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Na spotkania zaprasza m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyka oraz expertów np. ZUS Oddział w Rzeszowie, NFZ Oddział w Rzeszowie. 14.02.1018r. uczestniczyła w spotkaniu. z Prezydentem RP w Belwederze NIC NOWEGO O NAS BEZ NAS. Współpracowała z Fundacją MYPACJENCI w Warszawie, uczestniczy w konsultacjach społecznych i konferencjach w zakresie ochrony zdrowia. Organizator warsztatów regionalnych:

09.04.2018 Warsztat regionalny nr 6 Mój wpływ na ochronę zdrowia w województwie podkarpackim Urząd MarszałkowskiWojewództwa Podkarpackiego Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
https://www.pfron.org.pl/komunikatyzregionu/szczegolykomunikatu/news/mojwplywanaochronezdrowiawwoje

21.05.2018r Warsztat regionalny nr 7 Mój wpływ na ochronę zdrowia w rejonie świętokrzyskim
Wojewódzki Dom Kultury ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25033 Kielce http://razemdlazdrowia.pl/spotkania

18.06.2018 Warsztaty regionalne nr 8 „Mój wpływ na ochronę zdrowia w rejonie opolskim”Miejsce: Urząd Marszałkowski, ul. Piastowska 14, Opole

24.09.2018 Warsztat regionalny nr 9 Mój wpływ na ochronę zdrowia w województwie wielkopolskim
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu aleja Niepodległości 16/18, 61713 Poznań

Współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie gdzie została podpisana Deklaracja o współpracy

Przykład dobrej współpracy z administracja lokalną

 • Uczestniczyła w panelu dyskusyjnym http://www.zdrowie.wrotapodkarpackie.pl/index.php/36zdrowie/173konferencjapacjentjakoaktywnyuczestnik

Działalność ogólnopolska

 • W2018 r.została powołana na sekretarza Ogólnopolskiej FederacjiStowarzyszeń Reumatyków w Warszawie
 • Fundacja ,, APROBATAjest członkiem PolskiejUnia Organizacji Pacjentów„Obywatele dla Zdrowia”
 • 17 maja 2019 zorganizowała ,, Dzień Osób z Niepełnosprawnością’’ przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki.
 • 2019 r.została powołana na PrzewodniczącąIV kadencji Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Rzeszowa
 • 2019 czerwiec Dyrektor Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+
 • W dniu 23 listopada2019 r., współorganizator i prelegent na I KobiecymKongresie w II Panel dyskusyjny: „Kobieta (nie)pełnosprawna”
  https://www.biznesistyl.pl/lifestyle/po-godzinach/8769_.htmlCzłonek Podkarpackiej Rady ProgramowejKobiet
 • Nominowana do tytułu Osobowość Roku 2019 Kapituły Redakcji Gazety Codziennej Nowiny w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna
  https://nowiny24.pl/p/kandydat/jolanta-fien%2C1152063/?fbclid=IwAR06VDxFAtz3_oazKluYebPEjpcv8nNDeOvXdkZEr62Ris3l6DuRmOrwd6s#sms-plebiscyty
 • Fundacja ,, APRROBATA’’ jest członkiem RadyOrganizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Wdniu7 luty2020 r., podczas uroczystej Gali XIV Forum Organizacji Pacjentów Fundacja,, APROBATA’’otrzymała nagrodę „Dla Zdrowia i Pacjenta”w kategorii Wolontariat.Nagroda została ustanowiona w 2020 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.https://www.gov.pl/web/rpp/xiv-forum-organizacji-pacjentow
 • W dniu 24 luty 2020 zorganizowała Debatę ,, Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością”
http://www.mopsrzeszow.pl/index.php?start=4https://rampa.net.pl/debatarzeszowprzyjaznyosobomzniepelnosprawnosciami/
https://www.nfzrzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenciinformacjeogolne/zaproszenienadebatedotyczacabarieripotrzebosobniepelnosprawnych,art1584/
https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/29421/oproblemachniepelnosprawnychwrzeszowie

https://www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaOddzialwRzeszowie/photos/a.1399835760289065/2551231198482843/?type=3&theater