Igor Grzesiak
Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Kierował dużymi projektami finansowanymi w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Kamiliańskiej Misji Społecznej” oraz Członek Rady Programowej „Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą”. Od 2020 r. przedstawiciel Instytutu w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej