Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieprzerwanie związany z nim od czasu jego powstania. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie o specjalizacji technologia przemysłowa. Doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie farmakologii na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2001-2002 pracownik Instytutu Leków w Warszawie. Od 2010 r. członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA), a w latach 2016 – 2019 r. Wiceprzewodniczący tej Rady. Od 2012 r. Koordynator Grupy do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA w ramach Rady Zarządzającej. Mentor Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestniczy w sieci Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych