Dagmara Samselska
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego – pedagog. Od maja 2014 r. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, fundatorka i prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS. Inicjatorka i uczestniczka debat systemowych, a także spotkań i konferencji edukacyjnych w zakresie wiedzy na temat łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, metod ich leczenia i następstw. Aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy – platformy porozumienia pomiędzy pacjentami, ekspertami z zakresu dermatologii, parlamentarzystami, Ministerstwem Zdrowia, a także NFZ.

Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

Przy współpracy z ekspertami ze świata medycyny oraz mediów, podejmuje dialog społeczny mający na celu edukowanie pacjentów, a także zmianę postaw społecznych wynikających z braku świadomości czym jest łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów. Walczy ze stereotypami i mitami, jakie narosły przez lata na temat tej choroby, a przez co osoby dotknięte łuszczycą są stygmatyzowane i izolowane. Wspiera i realizuje zadania ważne zarówno dla pacjentów jak i lekarzy dermatologów, reumatologów oraz lekarzy innych specjalności dbających o poprawę jakości życia pacjentów łuszczycowych. Nie pozostaje bierna na potrzeby i sygnały pacjentów napotykających na bariery w dostępie do właściwej terapii i wsparcia, współpracując na co dzień ze specjalistami z całego kraju.

Inicjatorka wielu projektów edukacyjnych i wspierających dla osób z problemami dermatologicznymi.
Z potrzeby budowania świadomości pacjentów dotkniętych łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów, tworzy we współpracy z ekspertami medycyny i praw pacjenta portale:
www.luszczyca.edu.pl
www.luszczycowezapaleniestawow.pl (www.łzs.pl)

Osoby chore, znajdą na nich informacje przygotowane we współpracy z lekarzami z ośrodków specjalizujących się w terapii obu chorób, a także z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta oraz materiały powstałe w ramach kampanii.