Barbara Pepke
Współzałożyciel i Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest pomoc osobom z chorobami wątroby.
Lider Koalicji Hepatologicznej, która zabiega o poprawę dostępu do diagnozowania i leczenia chorób wątroby.
Zawodowo związana z samorządem terytorialnym, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.
W życiu wyznaje dewizę, ze zdrowie i życie ludzkie są wartością nadrzędną.
Przebyła WZW C, przez co doskonale rozumie potrzeby pacjentów oraz konieczność profilaktyki i wczesnej diagnozy.
Współpracuje z czołowymi ekspertami Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddział Śląsk.
Inicjatorka i organizatorka programów edukacji społecznej z zakresu profilaktyki chorób, skierowanych do nauczycieli, uczniów i lekarzy, zaangażowana w organizację akcji bezpłatnych badań oraz tworzenie grup wsparcie dla chorych.

 Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei