Anna Śliwińska
studiowała w Poznaniu, Toruniu, Stanach Zjednoczonych i Norwegii. W Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków od 2007 roku, a na stanowisku prezesa od 2015 do 2023 r. Zajmuje się bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę, ich rodzinami i opiekunami, propagowaniem świadomości tej choroby w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i zabieganiem o jak najlepsze warunki leczenia. Nadzoruje i koordynuje pracę blisko 350 jednostek terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w całym kraju.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

W 2019 roku brała czynny udział w licznych debatach, konferencjach (m.in. była panelistą XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy), wystąpieniach medialnych oraz rozmowach z władzami państwowymi, m.in. w Sejmie, Ministerstwie Zdrowia, NFZ i AOTMiT. Dzięki umiejętności dialogu przyczynia się do wprowadzania korzystnych zmian w systemie opieki zdrowotnej nad diabetykami. Na przestrzeni lat członek licznych zespołów przy Ministerstwie Zdrowia (Rada „Wspólnie dla Zdrowia”, Zespół ds. praw pacjenta, Zespół ds. opracowania standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii) oraz przy Rzeczniku Praw Pacjenta i NFZ.

W 2019 roku brała czynny udział w licznych debatach, konferencjach (m.in. była panelistą XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy), wystąpieniach medialnych oraz rozmowach z władzami państwowymi, m.in. w Sejmie, Ministerstwie Zdrowia, NFZ i AOTMiT. Dzięki umiejętności dialogu przyczynia się do wprowadzania korzystnych zmian w systemie opieki zdrowotnej nad diabetykami. Na przestrzeni lat członek licznych zespołów przy Ministerstwie Zdrowia (Rada „Wspólnie dla Zdrowia”, Zespół ds. praw pacjenta, Zespół ds. opracowania standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii) oraz przy Rzeczniku Praw Pacjenta i NFZ.

Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi. Jest współautorką wielu raportów i publikacji dotyczących sytuacji chorych na cukrzycę w Polsce oraz życia z chorobą. Bezpośredni kontakt z pacjentami utrzymuje głównie odwiedzając Oddziały i Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, propagując przede wszystkim edukację diabetologiczną, ale także integrację i działalność grup samopomocowych. Zabiega również o to, aby cukrzyca była możliwie częstym tematem w mediach, zarówno celem poprawy sytuacji diabetyków, jaki i celem uświadamiania społeczeństwa o groźnych skutkach tej z pozoru niewinnej choroby. Za swoje zaangażowanie wyróżniona Brązowym (2012) i Srebrnym (2016) Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz nagrodą Złoty Otis (2017).