Andrzej Piwowarski
mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej. Studia podyplomowe w zakresie orientacja i doradztwo zawodowe.Absolwent Szkoły Liderów Instytutu Studiów Strategicznych, kursy i szkolenia z zakresu zarządzania organizacjami oraz projektami (Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Dobrych Praktyk PKPO).Wlatach 2003-2011 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownik Centrum Rehabilitacji. Od roku 2011 pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie–doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Stomijnym POL-ILKO (od 1997, od 2008 prezes Zarządu Głównego POL-ILKO)oraz w Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA”(od 2002), a ostatnio także w StowarzyszeniuPomagamy Ludziom Kreujemy Przyszłość KP_PL (od 2016).Autor, koordynator i realizator wielu programów oraz projektów ze środków PFRON, EFS, samorządowych i prywatnych.Obszar zainteresowań zawodowo-społecznych: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, niepełnosprawni, integracja i aktywizacja środowisk lokalnych.Pasjonatturystyki rowerowej, tenisastołowego, poznawaniaróżnych zakątków Polski, ostatnimi laty zwłaszcza Beskidy zimą(bardzo polecam), kibic sportowy, amator muzyki

Prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO