Dr n. przyr. Andrzej Kazimierz Mądrala, 
Doktor nauk przyrodniczych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Już w okresie studiów aktywnie angażował się w działalność społeczną. W latach 1969-1974 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich ds. Turystyki i Sportu Akademii Medycznej w Gdańsku. Równocześnie na gdańskiej Akademii Medycznej pełnił funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

Wiceprezydent Pracodawcy RP, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.

Założyciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. ., stanowiącego sieć wysokospecjalistycznych ośrodków leczniczych z zakresu: okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2000-2019 Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Od 2019 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Działania Prezesa Andrzeja Mądrali oraz Centrum zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone. W 2019 r. Spółka znalazło się w pierwszej 10 placówek medycznych w rankingu najcenniejszych marek ochrony zdrowia w Polsce – „Złotej Liście Polskiego Zdrowia”. W 2018 r. i 2017 r. Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie został uznany za najlepszy prywatny szpital okulistyczny w Polsce wg Rankingu Szpitali opublikowanego przez „Wprost”. Również w 2018 r. kolejna palcówka CM MAVIT – Szpital Specjalistyczny w Katowicach – została uznana za najlepszy prywatny ośrodek w dziedzinie Otolaryngologii. W 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku Spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Gazele Biznesu – przyznawane przez dziennik „Puls Biznesu” dla prężnie działających i dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Andrzej Mądrala w swojej pracy zawodowej jest mocno zaangażowany w sprawy związane z sektorem ochrony zdrowia.

Od 2006 pełni funkcję wiceprezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich (potem Konfederacji Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej), gdzie jest odpowiedzialny za kwestie ochrony zdrowia. Również od 2006 roku sprawuje funkcję wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (od 2011 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych). Od 2009 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia AMD.

Od 2011 roku jest członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Rady Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia – jako przedstawiciel grupy wszystkich stowarzyszeń pracodawców w Polsce.

Między innymi w ramach Rady Dialogu Społecznego Prezydent Andrzej Mądrala angażował się w opiniowanie proponowanych przez resort zdrowia nowych rozwiązań organizacyjnych dot. prowadzenia działalności leczniczej, czy też kontraktowania i finasowania świadczeń. Z Jego inicjatywy odbyło się szereg spotkań, dyskusji wokół tematów dot. sieci szpitali, sytuacji finansowej szpitali, wynagrodzeń w ochronie zdrowia, sytuacji polskiej transplantologii. Ponadto na bieżąco monitoruje wykonanie ryczałtu przed podmioty lecznicze będące w sieci szpitali, i wywołuje dyskusje wokół tego problemu jak również wokół problemów dot. zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czy też nakładów na ochronę zdrowia w perspektywie dochodzenia do poziomu 6% PKB. Bardzo mocno namawia Ministra Zdrowia do urealniania nakładów na opiekę zdrowotną, do zmiany modelu finasowania świadczeń, do wprowadzenie mechanizmów finansowych opartych na jakości i gwarancjach zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne.

Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego ds. Akredytacji Podmiotów Leczniczych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, natomiast w roku 2017 został powołany na 4-letnią kadencję członka Komisji Medycznej PKOL. Jest także członkiem Rady Przyjaciół Związku Piłki Ręcznej.