Alina Pulcer
Byłam pacjentką WCO w Poznaniu. Jestem współzałożycielką
i prezesem Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” od powstania, czyli 2009 roku.
W ramach działań stowarzyszenia promuję profilaktykę antynowotworową, czujność onkologiczną      i wsparcie chorych na nowotwory ginekologiczno-onkologiczne.

Prezes Stowarzyszenia Różowa Magnolia