Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia  Adam Niedzielski powołał w dniu 27 marca br.  Radę Organizacji Pacjentów. Jest to pierwsze w historii Ministerstwa Zdrowia stałe gremium, składające się w całości z przedstawicieli tych organizacji.

Najważniejszymi zadaniami Rady będą konsultowanie projektów legislacyjnych i zachęcanie organizacji do udziału w procesach legislacyjnych. Rada zajmować się będzie także koordynowaniem współpracy organizacji pacjentów z ministrem, omawianiem spraw systemowych w ochronie zdrowia czy współpracą z innymi instytucjami zrzeszającymi organizacje pacjentów.

Rada Organizacji Pacjentów została powołana na okres 5 lat i liczy 15 członków. Spośród 55 kandydatów, których zgłosiły największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane od co najmniej 5 lat, do Rady wybrano następujących przedstawicieli:

 1. Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych;
 2. Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonek;
 3. Ks. Arkadiusz Nowak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 4. Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku;
 5. Jacek Hołub – Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
  „J-elita”;
 6. Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich;
 7. Aleksandra Rudnicka – Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS;
 8. Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;
 9. Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci;
 10. Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej;
 11. Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;
 12. Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST;
 13. Małgorzata Durka – Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”;
 14. Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP;
 15. Dorota Korycińska – Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.

Wszystkim członkom Rady Organizacji Pacjentów składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w pracy na rzecz pacjentów.

Mamy nadzieję, że działania Rady przyniosą wzmocnienie pozycji i głosu pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.