Już 3 lutego br. (środa) w godz. 10:00-12:00 odbędzie się premiera Raportu pt. „Rola organizacji pacjentów
w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie” oraz dokumentu „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce”.

Opracowania zostały przygotowane przez firmę badawczą HTA Consulting w ramach inicjatywy PACJENCI.PRO we współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Wkrótce podamy szczegóły wydarzenia.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie daty w kalendarzu!

Raport „Rola organizacji pacjentów w systemach opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie” to unikatowe opracowanie w sposób kompleksowy ukazujące uwarunkowania i modele zaangażowania pacjentów
w kształtowanie systemu ochrony zdrowia na wszystkich jego poziomach. Celem raportu jest analiza modeli zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz ich porównanie
z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, takich jak: Czechy, Wielka Brytania, Holandia czy Kanada.

Dokument „Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej
w Polsce”
 prezentuje wyniki badań ankietowych i spotkania warsztatowego z organizacjami pacjentów. Opracowanie stanowi punkt wyjścia do dyskusji, w jakim zakresie organizacje pacjentów mogą zostać włączone w wybrane obszary polityki zdrowotnej.