W ramach Akademii PACJENCI.PRO powstała platforma informacyjna nt. wsparcia udzielanego chorym z Ukrainy przez polskie organizacje pacjentów.

Ponad 90% organizacji pacjentów z całej Polski deklaruje chęć niesienia pomocy chorym obywatelom Ukrainy przybywającym do naszego kraju. Od początku wojny w Ukrainie udzielają one nieocenionego wsparcia, które organizowane spontanicznie przez organizacje ma szeroki zasięg – zbiórki finansowe, rzeczowe, koordynacja transportów humanitarnych czy leczenia – to najczęstsze z działań podejmowanych przez organizacje pacjentów. By umożliwić pacjentom z Ukrainy dotarcie do kluczowych informacji, ale także wesprzeć polskie organizacje w działaniach pomocowych – w ramach platformy PACJENCI.PRO powstała baza informacji o organizacjach i udzielanej przez nie pomocy, dostępna na stronie www.pacjenci.pro/ukraina/.

Baza działań pomocowych zawiera:

• Dane kontaktowe do organizacji

• Zakres udzielanego wsparcia

• Języki, jakimi posługują się osoby w organizacji

Informacje w języku polskim, ukraińskim i angielskim

Formularz, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można dodać organizacje do listy

• Możliwość filtrowania organizacji

Zachęcamy wszystkie organizacje pacjentów do przyłączenia się do inicjatywy i samodzielnego dzielenia się informacjami o niesionej pomocy, a także do szerzenia wiedzy o powstałej stronie. Pozwoli to na dotarcie do większego grona pacjentów z Ukrainy, a także rozwinięcie listy organizacji w bazie działań pomocowych. W rozpropagowaniu informacji o istnieniu strony pomoże ulotka, którą każdy może pobrać ze strony www.pacjenci.pro/ukraina/ i wydrukować we własnym zakresie.