Wydawca Tygodnia Pacjenckiego – dr hab. Dominik Olejniczak

17 maja stery Tygodnia Pacjenckiego na łamach Medexpress’u zostały przejęte przez osoby zaangażowane w projekt PACJENCI.PRO. Wydawcą specjalnym został dr hab. n. med. i  n. o zdr. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu PACJENCI.PRO. Zaprosił odbiorców do obejrzenia rozmów, które odbyły się w ramach cyklu i dotyczyły Public Affairs oraz roli organizacji pacjentów w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia.

Obejrzyj: Tydzień Pacjencki – dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak

Public Affairs dla organizacji pacjentów

Katarzyna Bryczkowska, jest szefową zespołu eksperckiego i koordynatorką programu Akademii PACJENCI.PRO. Podczas rozmowy przybliżyła widzom kwestię relacji z decydentami – w przystępny sposób omówiła zagadnienie Public Affairs
i korzyści płynące dla organizacji pacjentów z jego znajomości. Ekspertka wspomniała także jak ważny jest wizerunek w skutecznym działaniu organizacji pacjentów w szczególności przy nawiązywaniu dialogu czy współpracy z administracją publiczną. Więcej o Public Affairs organizacje mogą dowiedzieć się podczas szkolenia odbywającego się podczas Akademii.PRO Public Affairs – jak dbać o dialog, relację i potrzeby w relacjach z decydentami w ochronie zdrowia, środowiskiem lekarskim, przedstawicielami władz, członkami parlamentu.

Obejrzyj: Tydzień Pacjencki – Public affairs dla organizacji pacjentów

O roli i potrzebach organizacji pacjentów

W kolejnym wydaniu Tygodnia Pacjenckiego o roli i potrzebach organizacji pacjentów mówili
dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu PACJENCI.PRO oraz Anna Skoczylas-Ligocka, przedstawicielka organizacji pacjentów zaangażowana w tworzenie projektu PACJENCI.PRO, koordynatorka ds. projektów w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą. Eksperci podkreślili komplementarną i doradczą rolę organizacji pacjentów, a także istotę dialogu z decydentami. Dr hab. Dominik Olejniczak przedstawił rozwiązania systemowe, które podjęto w innych krajach m.in. Republice Czeskiej czy Wielkiej Brytanii,
gdzie organizacje pacjentów mają znaczący wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Wskazano jak ważna
jest profesjonalizacja organizacji pacjentów, aby ich głos znacząco wpływał na rozwój systemu ochrony zdrowia.

Obejrzyj: Tydzień Pacjencki – O roli i potrzebach organizacji pacjentów

Zapraszamy do obejrzenia rozmów z ekspertami Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.