Za nami kolejne spotkanie networkingowe. W gronie ponad 30 osób – przedstawicieli organizacji pacjentów, praktyków, ekspertów oraz koordynatorów projektu PACJENCI.PRO, mogliśmy wymienić się doświadczeniami, zapoznać się z platformą Access GAP, zgłębić tajniki Public Affairs, a także omówić korzyści jakie niesie za sobą współpraca między organizacjami zrzeszonymi na rzecz realizacji wspólnych celów.

Dzięki dyskusjom i pracy warsztatowej w pokojach, staraliśmy się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie – jak ważne jest profesjonalne i długofalowe budowanie relacji w systemie ochrony zdrowia? Pomogli nam w tym eksperci:

  • Katarzyna Bryczkowska, trenerka w programie PACJENCI.PRO i ekspertka iPFRON+
  • Magdalena Czerwińska-Wyraz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
  • Anna Skoczylas-Ligocka, koordynatorka ds. projektów w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą
  • Agnieszka Gołąbek, Communication and Public Affairs Manager, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Relacje z decydentami buduje się już od samych podstaw. Jest to często żmudna i czasochłonna praca, która nie od razu przynosi pożądane efekty. W przypadku mniejszych organizacji pacjentów, działających w całym kraju i służących wspólnemu celowi największą szansę skuteczniejszego dotarcia do instytucji i decydentów pozwala ich zrzeszenie się. Dzięki powstałej wspólnocie, głos organizacji pacjentów jest bardziej słyszalny, zwiększa się także skala działania na poziom nie tylko ogólnopolski, ale czasami także europejski czy światowy. Koalicje mają większą szansę na wymianę doświadczeń, ale także na dzielenie się dobrymi praktykami.

Chcemy podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a także za owocną i merytoryczną dyskusję, aktywne zaangażowanie i zadawane pytania tego ostatniego czerwcowego popołudnia.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Panią Katarzyną Bryczkowską dotyczącej podstaw Public Affairs – NARZĘDZIA.PRO: Public Affairs.