Organizacje pozarządowe, w tym organizacje pacjentów, od wielu lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz chorych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Dziś zdrowie jest priorytetem nas wszystkich, a doświadczenie i głos pacjentów nabiera szczególnego znaczenia i bardzo ważnej roli w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Zapraszamy na premierę raportu pt. „Rola organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie” oraz dokumentu: „Kierunki zmian dla zwiększenia partycypacji organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Minister Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • dr Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, autor opracowań
  • Simona Zabranska, Przewodnicząca Rady Organizacji Pacjentów w Czechach

 oraz przedstawiciele organizacji pacjentów w Polsce:

  • Dorota Korycińska, OFO – Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
  • Dagmara Samselska, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS
  • Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  • Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM Walcz o Siebie
  • Monika Zamarlik, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

Dokumenty powstały we współpracy z organizacjami pacjentów podczas spotkań warsztatowych oraz w ramach badań ankietowych. Opracowania zostały przygotowane przez firmę badawczą HTA Consulting w ramach inicjatywy PACJENCI.PRO we współpracy partnerskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.