21 czerwca w ramach Projektu PACJENCI.PRO odbył się pierwszy warsztat poświęcony zagadnieniom prawnym, pt. ,,Jak sprawnie poruszać się w polskiej legislacji?”.

Podczas spotkania radca prawny Paulina Sosin-Ziarkiewicz zapoznała uczestników z praktycznymi aspektami procesu legislacyjnego, w tym m.in.:

  • Jak aktywnie wziąć udział w tworzeniu prawa?
  • Jak czytać przepisy prawne?
  • Jak odnaleźć się w zawiłościach legislacyjnych?

Mamy nadzieję, że zaprezentowana wiedza w istotny sposób wesprze organizacje pacjentów w poruszaniu się po polskich procedurach legislacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją omawianą podczas warsztatu, która zawiera informacje, takie jak:

  • jakie są źródła prawa w Polsce,
  • jak czytać przepisy prawne, aby je rozumieć,
  • jak zbudowane są ustawy,
  • czym są normy kolizyjne,
  • jak wygląda proces legislacyjny krok po kroku,
  • jak poruszać się po stronach internetowych, na których publikowane są projekty ustaw i akty prawne.

Duże zainteresowanie warsztatem i aktywny udział przedstawicieli organizacji pacjentów w spotkaniu utwierdzają nas w przekonaniu, że tematy dotyczące aspektów prawnych są istotne dla organizacji pacjentów. Wkrótce planujemy organizację kolejnego spotkania dot. włączania organizacji pacjentów w procesy legislacyjne w Polsce.

Niebawem poinformujemy o szczegółach warsztatu na stronie internetowej projektu oraz kanałach Social Media.

***

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego
w partnerskiej współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.